Ondertekening intentieverklaring wederzijds bijstandsverdrag met Singapore op het gebied van douane


Singapore en Nederland hebben op 22 november 2018 een intentieverklaring ondertekend om een wederzijds bijstandsverdrag op het gebied van de douane te sluiten.

Dit bijstandsverdrag zal het voor Nederland en Singapore mogelijk maken om informatie uit te wisselen en elkaar bijstand te verlenen bij de preventie, naspeuring en bestrijding van douanefraude. Het verdrag zal ook voorzien in het delen van handhavingstechnieken en praktijken die de capaciteit van beide douanediensten verbetert. Deze samenwerking zal eveneens bijdragen aan de integriteit van het wereldwijde handelssysteem, en het zal het aanzien van Nederland verder doen stijgen als een vertrouwd distributieland.

Nederland heeft wereldwijd een uitgebreid netwerk aan douanebijstandsverdragen, waardoor het niet alleen een belangrijke functie vervult op het gebied van handelsfacilitatie, maar dit flankeert door effectieve en efficiƫnte maatregelen in het toezicht op internationale logistieke ketens. De handhaving onder de wederzijdse bijstandsverdragen omvat overigens niet alleen fiscale aspecten, maar ook de zogenaamde niet-fiscale douanetaken, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de smokkel van drugs en bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.