Onderhoudswerkzaamheden aan Zuid-Willemsvaart in Nederweert


Begin maart 2019 start Rijkswaterstaat met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart in Nederweert.

Er worden damwanden vervangen en er komen dierenuitstapplaatsen. Onderhoud aan oevers van kanalen is nodig om een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart te behouden. Is de oeverbescherming in slechte staat, dan kunnen bermen en taluds afschuiven. Dat kan tot onveilige situaties leiden voor weggebruikers, maar ook voor schepen. Als een talud afbrokkelt en in het kanaal terechtkomt, wordt het kanaal ondieper. Dit heeft invloed op de doorstroming van het scheepvaartverkeer.

Werkzaamheden Zuid-Willemsvaart

Op een aantal locaties in de Zuid-Willemsvaart zijn de damwanden verouderd en aan vervanging toe. De nu nog vaak houten of betonnen damwanden, die de oevers en het water op hun plek houden, worden vervangen door stalen constructies. Dit gebeurt op diverse locaties tussen Sluis 15 (ter hoogte Molenberg) en Sluis 13 (ter hoogte Landbouwstraat). Ook brengt Rijkswaterstaat op zeven verschillende locaties dierenuitstapplaatsen aan. Dat zijn ruimtes in de damwand waar dieren gemakkelijk het water in en uit kunnen gaan.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uit. Met pontons, kranen en werkschepen. De damwanden worden de grond in getrild. Uit berekeningen is gebleken dat de trillingen niet schadelijk zijn voor panden in de omgeving. De werkzaamheden starten begin maart 2019 en zijn naar verwachting in augustus 2019 klaar. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Aannemerscombinatie Hakkers-Beens voert het werk in opdracht van Rijkswaterstaat uit. Na Nederweert voert Rijkswaterstaat op de gehele Zuid-Willemsvaart tot aan Veghel dit soort onderhoudswerkzaamheden uit. Ook op het Wilhelminakanaal tussen Beek en Donk en Tilburg.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.