Onderhoud scharnieren Volkeraksluizen zeven meter onder water


Rijkswaterstaat herstelt de scharnieren van de sluisdeuren van de eerste kolk van de beroepsvaartsluizen in het Volkeraksluizencomplex bij Willemstad.

Dit werk is een technisch hoogstandje. De scharnieren bevinden zich namelijk zeven meter onder water.

Onderhoud Volkeraksluizen

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Hollestelle Kranentechniek van 11 tot en met 31 maart 2019 onderhoud uit aan de taatsen van de beroepsvaartsluizen in het Volkeraksluizencomplex. Na het uithijsen van de sluisdeuren worden twee taatskuipen geplaatst. Dit zijn stalen constructies (met een afmeting van ongeveer vier bij elf m), die waterdicht tegen de kademuur worden geplaatst. Deze kuipen zorgen voor een veilige en droge werkomgeving waarin de lassers de scharnieren kunnen herstellen. De scharnieren bestaan uit een taatspen en taatsschoen. Ook het herstellen van deze pennen- en schoenen is specialistisch werk. Het oplassen, schoonslijpen (kotteren) van de taatspennen- en schoenen is namelijk millimeterwerk. Het lassen moet onder de juiste temperatuur en condities gebeuren.

Eerste kolk dicht tijdens werkzaamheden

Met deze werkzaamheden houden we de sluisdeuren in topconditie. Ook beschermen we hiermee de inwoners van regio Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant tegen hoogwater. De taatsconstructies van de sluisdeuren kunnen na deze werkzaamheden weer vijftien jaar mee. De eerste kolk is tijdens deze werkzaamheden dicht. Hierdoor kan hinder optreden voor het scheepvaartverkeer. We houden de scheepvaart op de hoogte via de reguliere kanalen.

Waarborgen veiligheid werknemers en werkzaamheden

Het werk gebeurt onder lastige omstandigheden, namelijk zeven m diep in de sluis. Veiligheid is daarbij van groot belang. Tijdens de werkzaamheden zijn een rescue team en een veiligheidsdeskundige aanwezig. Ook worden de veiligheidsprotocollen gevolgd. Verder worden voorzieningen getroffen voor het uithijsen van de taatskuipen. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt een veiligheidsoefening gedaan en een lastminute-risicoanalyse uitgevoerd. Zo is de veiligheid van de werknemers en de werkzaamheden maximaal gewaarborgd.

Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart. De sluizen scheiden het Hollandsch Diep van het Volkerak. Jaarlijks passeren er bijna 150.000 vrachtschepen.

Tot 2023 bijzonder onderhoud aan Deltawerken

Door de Deltawerken in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. Rijkswaterstaat voert tot 2023 bijzonder onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen. We repareren en vervangen onderdelen en we verbeteren de werking van deze keringen. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. Deze drie keringen beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland en Zeeland tegen hoogwater.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.