Onderhoud Oostsluis Terneuzen in mei en juni 2018


Rijkswaterstaat voert in mei en juni 2018 uitgebreid onderhoud uit aan de Oostsluis in Terneuzen.

Dit onderhoud is nodig om storingen te voorkomen en te zorgen dat de sluis goed blijft functioneren.

Werkzaamheden Oostsluis Terneuzen

Van dinsdag 22 mei 06.00 uur tot zondag 27 mei 06.00 uur en van maandag 25 juni 06.00 uur tot zaterdag 30 juni 06.00 uur werkt Rijkswaterstaat aan de vloeddeuren van de Oostsluis. In mei worden de vloeddeuren aan de Westerscheldezijde van de Oostsluis aangepakt. De onderdraaipunten van deze sluisdeuren worden dan gerenoveerd. Deze onderdelen bevinden zich onder de deuren op de sluisbodem en zijn nodig voor het openen en sluiten van de deuren. Voor de werkzaamheden moeten de twee vloeddeuren verwijderd worden. De deuren worden uitgehesen en op pontons gelegd. Na de werkzaamheden plaatst de aannemer ze weer terug op de gerenoveerde onderdraaipunten.

Van maandag 25 juni 06.00 uur tot en met zaterdag 30 juni 06.00 uur vinden dezelfde werkzaamheden plaats aan de vloeddeuren aan de kanaalzijde. In 2017 zijn de onderdraaipunten van alle ebdeuren van de Oostsluis al gerenoveerd. De werkzaamheden duren zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk is.

Hinder voor de scheepvaart

In verband met de werkzaamheden is de Oostsluis in de genoemde perioden volledig gestremd voor de scheepvaart. Om de scheepvaart te informeren worden Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPs) geplaatst langs het kanaal van Gent naar Terneuzen, het sluizencomplex in Terneuzen en het kanaal door Zuid-Beveland. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden, aangezien continu één brug over de Oostsluis beschikbaar is.

Combineren van werkzaamheden

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden gedurende beide stremmingsperiodes ook diverse andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt onder meer een onderdeel van de zuidbrug over de Oostsluis vervangen, wordt de bestrating rondom de sluis opgeknapt en inspecteren duikers de sluis en sluisbodem.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.