Omzet industrie 4 procent lager in eerste kwartaal 2019


Producenten in de industrie hebben in het eerste kwartaal van 2019 4,0 procent minder omgezet dan een jaar eerder.

De omzet nam voor het eerst na het derde kwartaal van 2016 af. De arbeidsmarkt in de industrie is nog steeds gespannen, in het eerste kwartaal stonden meer dan 23 duizend vacatures open. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

De omzetten van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 worden gedrukt doordat bedrijfsactiviteiten die vorig jaar nog in Nederland plaatsvonden, verplaatst zijn naar een ander land.

Binnen Nederland zetten producenten in het eerste kwartaal 0,8 procent meer om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet nam daarentegen 6,6 procent af. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het tiende kwartaal op rij, in het eerste kwartaal van 2019 met 1,8 procent.

Omzetontwikkeling positief in hout- en bouwmaterialenindustrie

De omzet nam in het eerste kwartaal in enkele branches af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Zowel de producenten in de raffinaderijen en chemie als de producenten in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben 1,0 procent minder omgezet. Producenten van chemische producten zetten 4,0 procent minder om, de omzet van aardolieproducenten kwam daarentegen 2,4 procent hoger uit. In de voedings- en genotmiddelenindustrie was de omzetontwikkeling negatief doordat producenten van voedingsmiddelen minder omzetten dan een jaar eerder.

De omzetontwikkeling was voor enkele andere branches wel positief. In de hout- en bouwmaterialenindustrie en de papier- en grafische industrie lag de omzet respectievelijk 9,2 procent en 5,7 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de metaalindustrie en de transportmiddelenindustrie nam de omzet toe.

Aantal banen stijgt, maar aantrekken personeel nog steeds lastig

Het aantal banen in de industrie is in het eerste kwartaal van 2019 met 8 duizend gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 en met 29 duizend ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen kwam in het eerste kwartaal uit op 833 duizend. Per saldo 10 procent van de industriële producenten verwacht de komende drie maanden meer personeel aan te trekken.

Industriële producenten zien het tekort aan personeel nog steeds als één van de grootste belemmeringen in de industrie. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 19 procent van hen aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Dat het aantrekken van personeel nog steeds lastig is, is ook zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 stonden in de industrie meer dan 23 duizend vacatures open, het hoogste aantal in bijna elf jaar tijd.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.