NS meldt uitbreiding treindienst Eurostar bij ACM


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van NS Internationaal B.V. een melding ontvangen van het voornemen om de treindienst tussen Amsterdam/Rotterdam en London St Pancras uit te breiden.

De NS heeft het voornemen om in 2019 een extra treindienst Amsterdam Centraal/Rotterdam Centraal – London St Pancras in te voeren. De dienst zal worden uitgevoerd in samenwerking met Eurostar International Ltd. Direct betrokken partijen kunnen de ACM vragen om onderzoek te doen naar de voorgenomen uitbreiding van de internationale treindienst. Daarvoor kunnen zij tot 21 november een verzoek indienen.

Waarom deze melding?

De NS heeft toestemming om twee internationale treindiensten per dag te rijden tussen Amsterdam Centraal en Londen St Pancras te rijden binnen de concessie. Op het moment dat de NS met meer treinen wil rijden op dit traject of meer stops op de route wil maken, moet de NS of Eurostar daarvan een melding doen bij de ACM. Mochten direct betrokken partijen de ACM vragen om onderzoek te doen, dan toetst de ACM of het hoofddoel van de nieuwe treindienst inderdaad internationaal vervoer is. Verder toetst de ACM in dat geval of de nieuwe dienst het economisch evenwicht van andere vervoersconcessies niet te veel verstoort.

Welke frequentie en capaciteit heeft de nieuwe treindienst?

De melding betreft een uitbreiding van de huidige Eurostar-dienst van twee treinen per werkdag in beide richtingen naar drie treinen per werkdag in beide richtingen. Ook op enkele feestdagen zal de extra trein rijden. De treindienst verbindt station Amsterdam Centraal met station London St Pancras en stopt op de tussen gelegen stations Rotterdam Centraal en Brussel Zuid.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.