Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam plannen grootste groene waterstofcluster in Europa


Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals), Tata Steel en Port of Amsterdam bundelen hun krachten om de haalbaarheid te bestuderen van een groen waterstofcluster in de regio Amsterdam.

De partijen beschouwen groene waterstof als essentieel voor het behalen van klimaatdoelstellingen en het creëren van een meer circulaire economie, bijvoorbeeld door waterstof te combineren met emissies uit staalproductie om nieuwe grondstoffen te maken. Met de samenwerking ondersteunen de bedrijven de klimaatambities van de Nederlandse overheid.

Allereerst verkennen de partijen de haalbaarheid van een 100 megawatt waterelektrolysefabriek voor de productie van maximaal 15.000 ton waterstof per jaar, plus zuurstof, op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit maakt deze eerste installatie een CO2-besparing van circa 350.000 ton per jaar mogelijk maken. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 40.000 huishoudens. Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt verwacht in 2021. De bedrijven hebben de ambitie om de technologie verder op te schalen.

Nouryon gaat de fabriek beheren, waarbij Tata Steel de zuurstof gaat gebruiken voor de verdere verduurzaming van zijn productieprocessen. Daarnaast gaan beide partijen gezamenlijk verschillende routes verkennen voor het gebruik van waterstof om emissies van staalfabrieken om te zetten in bruikbare chemicaliën en producten. Port of Amsterdam richt zich op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof. Dit dient als basis voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën en emissievrij transport in de regio Amsterdam.

“Deze samenwerking bouwt voort op onze bestaande initiatieven om de ontwikkeling van een duurzame chemische industrie te ondersteunen,” zegt Knut Schwalenberg, Managing Director Industrial Chemicals van Nouryon. “Groene waterstof is een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Ook maakt het nieuwe vormen van groene chemie mogelijk zoals het gebruik van emissies van staalproductie, CO2 of afval voor de productie van kunststoffen. Dit maakt de overstap naar nieuwe, circulaire waardeketens mogelijk.”

“Tata Steel is een uitgesproken voorstander van waterstof om de energietransitie mogelijk te maken,” aldus Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe. “Dit project kan een opstap zijn om in de toekomst grote hoeveelheden betaalbare waterstof beschikbaar te maken, en hierbij ons in staat te stellen een CO2-neutrale staalproducent te worden.”

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: “Grootschalige productie van groene waterstof, aangewakkerd door offshore wind, zal het voor het Noordzeekanaalgebied mogelijk maken een grote stap te zetten richting klimaatneutrale, circulaire industrie. Het ondersteunt onze ambitie voor synthetische brandstoffen en synthetische kerosine, en emissievrije mobiliteit.”

De recent gepresenteerde Nederlandse Klimaatwet heeft een ambitieus doel gesteld voor de vermindering van CO2: 49% minder uitstoot in 2030 vergeleken met 1990. De partijen geloven dat groene waterstof een aanzienlijke bijdrage kan leveren in het behalen van dit doel. Hun streven is voldoende schaal creëren om alle emissies van de fabriek van Tata Steel in IJmuiden op te vangen en te gebruiken voor de productie van nieuwe materialen. De ontwikkeling van de groene waterstofcluster zal ook emissievrije bussen en zwaar transport in de gehele Amsterdamse regio mogelijk maken.

Bron: Havenbedrijf Amsterdam

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.