North Sea Port zet verder in op walstroom voor binnenvaart


North Sea Port voorziet in walstroom voor binnenvaartschepen.

Met twee nieuwe walstroomkasten in Gent wordt voortaan in Terneuzen én in Gent walstroom aangeboden. North Sea Port zet zo verder in op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de haven.

Voor Gent zijn de walstroomkasten voor de binnenvaart een primeur. Aan het insteekdok van het Sifferdok zijn er twee kasten geïnstalleerd. Per laadpunt zijn er 4 poorten om stekkers op aan te sluiten. Op vrijdag 1 maart werden deze walstroomkasten officieel in gebruik genomen.

In Terneuzen worden in maart ook nog twee nieuwe walstroomkasten geïnstalleerd aan de recent gebouwde Beurtvaartkade. Eén daarvan dient voor de binnenvaartschepen, de andere is ook te gebruiken door riviercruiseschepen. Hiermee zal North Sea Port in de loop van het voorjaar 23 walstroomkasten tellen met in totaal 80 aansluitpunten.

De walstroom in Gent en Terneuzen is 100% hernieuwbaar. Of er in de toekomst ook in Vlissingen walstroom wordt aangeboden, dat wordt momenteel op haalbaarheid bestudeerd.

Minder uitstoot en lawaai

De walstroomkasten laten binnenvaartschepen toe om hun dieselmotoren stil te leggen en elektriciteit vanaf de wal af te nemen. Hierdoor zorgt het schip voor betere luchtkwaliteit in de haven en de omliggende woonkernen, voor minder uitstoot van CO2 en stof, en voor minder lawaai.

Binnenvaartschippers kunnen makkelijk walstroom afnemen. Ze kunnen zich eenvoudig op één website registreren en zo aan alle kasten tussen Terneuzen en Gent walstroom afnemen.

Inzetten op duurzame binnenvaart

De binnenvaart is voor North Sea Port van groot belang. Bijna de helft van het goederenverkeer tussen de haven en het achterland gaat over het water met binnenvaartschepen. North Sea Port zet dan ook verder in op het verduurzamen en gebruiksvriendelijker maken van binnenvaart. Het aanbieden van walstroom maakt daar deel vanuit.

Vandaar dat North Sea Port zich aansloot bij CLINSH (Clean Inland Shipping). Partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werken er samen aan het verbeteren van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door het verminderen van luchtemissies in de binnenvaart. Dit sluit aan bij de ‘Declaration of Nijmegen’ die North Sea Port op 12 april 2018 samen met de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat en de binnenvaartsector ondertekende. Daarnaast speelt North Sea Port ook in op de roep in Vlaanderen, Nederland, België en elders in Europa om meer in te zetten op een beter klimaat.

Voor de twee walstroomkasten in Gent en de twee in Terneuzen investeerde North Sea Port in het totaal 480.000 euro. Voor de kasten in Gent ontving North Sea Port Europese subsidies in het kader van het LIFE Clean Inland Shipping project (CLINSH).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.