North Sea Port, Rotterdam en Antwerpen werken aan transport en opslag van CO2


North Sea Port wil met de havens van Rotterdam en Antwerpen verder inzetten op het reduceren van de CO2-uitstoot.

Samen hebben ze bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend om door middel van een gezamenlijk project grootschalig CO2 op te vangen, te vervoeren en te stockeren op de Noordzee.

De aanvraag voor dit grensoverschrijdende project – CO2TransPorts – gaat over de ambitie om CO2 (10 miljoen ton) middels pijpleidingen te vervoeren naar lege gasvelden in de Noordzee. Hiervoor dient er tussen de havens een CO2-pijpleidinginfrastructuur gerealiseerd te worden.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.