North Sea Port en Titan LNG verzorgen succesvolle bevoorrading zeeschip met LNG brandstof


Op dinsdag 16 oktober vond in North Sea Port een succesvolle bunkering plaats van Liquefied Natural Gas (LNG) – vloeibaar aardgas – van trucks naar een zeeschip.

Het bevoorraden van een schip met deze schonere scheepsbrandstof draagt bij aan de doelstelling van het havenbedrijf North Sea Port om de totale emissie-uitstoot in de haven te verlagen.

Het betreft de eerste bunkering in North Sea Port die op deze schaal plaatsvindt en bouwt verder op eerdere initiatieven binnen North Sea Port. De ‘Truck-to-Ship’ bunkering vond plaats aan het Kluizendok in Gent, waarbij LNG werd getankt aan het zeeschip Fure West vanuit vrachtwagens op de kade. Het schip is door 8 trucks met ongeveer 19 ton LNG per stuk voorzien van LNG, goed voor ruim 150 ton LNG. De trucks hebben het LNG opgehaald in Rotterdam en Zeebrugge.

De bunkering werd verzorgd door Titan LNG, een vooraanstaande leverancier van LNG voor schepen en industriële toepassingen in Noordwest-Europa. De Fure West, een tanker met een lengte van 144 meter, is eigendom van de Zweedse rederij Furetank. Deze rederij is een pionier op het gebied van LNG aangedreven schepen. Het voorbije weekend loste het schip vloeibare bulk bij OilTanking Gent.

Samenwerking

De samenwerking tussen het havenbedrijf North Sea Port en de firma Titan LNG is door alle partijen zeer positief ervaren. Jippe van Eijnatten van Titan LNG: “Omdat het schip niet altijd weet waar ze gaat werken is het zaak om snel te schakelen om de bunkers te regelen op verschillende plaatsen. De communicatie met North Sea Port ging zeer vlot en we zijn zeer blij met de medewerking die verleend is, wat geleid heeft tot een veilige en vlotte bunkering.”

LNG in de toekomst

De bedoeling is dat in North Sea Port het bunkeren van LNG in de toekomst meer structureel plaats vindt. Volgens Jan Lagasse, CEO van North Sea Port, zal dit de nautische aantrekkelijkheid van North Sea Port vergroten en de uitstoot van CO2 en stikstofoxide aanzienlijk beperken. Beide aspecten staan ook vermeld in het Strategisch Masterplan van het onlangs gefuseerde grensoverschrijdende havenbedrijf en sluit aan bij het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. North Sea Port onderzoekt verdere mogelijkheden voor LNG-bunkering via de methode ‘Ship-to-Ship’.

LNG (liquefied natural gas of vloeibaar aardgas) is aardgas dat vloeibaar gemaakt is door het af te koelen tot -162 °C. Bij die temperatuur en atmosferische druk condenseert het gas tot een vloeistof. Hierdoor neemt LNG 600 keer minder volume in dan aardgas in gasvorm en kan het gemakkelijker en dus ook goedkoper vervoerd en opgeslagen worden. LNG als scheepsbrandstof stoot 20% minder CO2 en bijna geen NOx, SOx en fijnstof uit in vergelijking met brandstof op basis van olie.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.