North Sea Port en Multimodaal.Vlaanderen mobiliseren meer dan 200 bedrijven voor duurzamer transport en betere mobiliteit


North Sea Port en Multimodaal.Vlaanderen (VIL) kunnen rekenen op een massale belangstelling voor hun “Missie Multimodaal”.

Meer dan 200 bedrijven vernemen tijdens dit evenement op donderdag 22 november wat North Sea Port en Vlaanderen te bieden hebben om goederen duurzamer en met minder fileleed te vervoeren.

Multimodaliteit staat vandaag met stip in het logistiekwoordenboek geschreven, maar de economische realiteit maakt de drempel voor heel wat bedrijven vaak nog wat hoger. Snel, efficiënt en duurzaam goederen vervoeren houdt in dat bedrijven kiezen tussen vervoer over de weg, via binnenwateren, over het spoor of via pijpleiding. North Sea Port en Multimodaal.Vlaanderen zetten in op duurzaam vervoer waarbij de ‘modal shift’ van vervoer via de weg naar water, spoor of pijpleiding een cruciale rol speelt naast een betere en efficiëntere benutting van de beschikbare capaciteit op de weg.

Multimodale haven North Sea Port

North Sea Port toont als logistiek knooppunt dat multimodaal vervoer in haar DNA zit. Ruim 50% van het vervoer tussen haven en achterland gaat nu al over de binnenwateren. De haven ligt dan ook op het kruispunt van de Europese waterwegen waarlangs binnenvaartschepen in alle windrichtingen kunnen varen. North Sea Port ligt eveneens op het kruispunt van de twee belangrijkste snelwegen die Europa van noord naar zuid en van west naar oost doorkruisen: de E17 en de E40. Ook via het spoor kunnen goederen in alle richtingen worden vervoerd. Sedert kort zelfs tot in China. Momenteel loopt er ook een studie naar de mogelijke uitbreiding van buisleidinginfrastructuur om de klimaatambities waar te maken.

Multimodaal.Vlaanderen

Multimodaal.Vlaanderen werd in 2017 op initiatief van de Vlaamse minister van mobiliteit opgericht in de schoot van de logistieke cluster VIL met als missie een “mental shift” op gang te brengen bij de bedrijven. Hij functioneert als een adviespunt dat zowel verladers als logistieke dienstverleners informeert en begeleidt bij het zoeken naar concrete transportoplossingen via water of spoor. Waar dat niet mogelijk of haalbaar blijkt, zet Multimodaal.Vlaanderen in op efficiënter wegvervoer en een betere benutting van de beschikbare capaciteit en wegeninfrastructuur.

Missie Multimodaal

Het gezamenlijke evenement ‘Missie Multimodaal’ van 22 november wil op basis van informatie en getuigenissen een brede doelgroep van verladers, logistieke dienstverleners, overheden en havens uit Vlaanderen en Nederland, transporteurs en terminaluitbaters aanspreken en inspireren.

‘Missie Multimodaal’, een evenement voor verladers en logistieke dienstverleners, van Multimodaal.Vlaanderen (VIL) en North Sea Port op donderdag 22 november van 13.30 tot 19 uur in ArtCube, Hurstweg 8, Gent.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.