Noordersluis biedt kansen voor de toekomst


Nu de oplevering van de nieuwe zeesluis 27 maanden vertraging oploopt, blijft de huidige Noordersluis langer open.

Daarnaast speelt de discussie over de toekomst van de Noordersluis. Bas Post en Saskia Flesch van Rijkswaterstaat vertellen hierover.

Door de vertraagde oplevering blijft de Noordersluis langer open. De vraag die nu in eerste instantie beantwoord moet worden is: wat moet er gebeuren om de Noordersluis langer functioneel in bedrijf te houden? Het belangrijkste is dat de sluis de komende jaren een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid blijft houden, stelt Bas Post, programmamanager bij Rijkswaterstaat. ‘Dit om de scheepvaart op dezelfde manier vlot en veilig van en naar het Noordzeekanaal te kunnen laten varen. Dat betekent dat we vanzelfsprekend het reguliere onderhoud, zoals standaard onderhouds- en controlebeurten, gewoon voortzetten. Ook vervangen we onderdelen waar dat nodig is. Vergelijk het met een auto: die moet ook periodiek gecheckt en onderhouden worden en op zijn tijd nieuwe onderdelen krijgen. Bij een sluis is dat niet anders.’

Zoektocht

Daarnaast speelt de discussie over de toekomst van de Noordersluis. Post vertelt: ‘Een sluis dient verschillende doelen: transport, waterkering, oeververbinding en waterveiligheid. De Noordersluis moet na oplevering van de nieuwe zeesluis sowieso de functie van waterkering en oeververbinding blijven houden, maar welke andere functies zou de sluis nog kunnen vervullen? Daar zijn we de afgelopen periode naar op zoek gegaan en daar gaan we de komende tijd mee verder.’‘We kijken ook naar wat de sluis op langere termijn in en voor de omgeving kan betekenen’, vult omgevingsmanager Saskia Flesch aan. ‘We hebben met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland de afspraak dat uiterlijk een jaar voor openstelling van de nieuwe sluis de visie op de toekomst van de Noordersluis bekend wordt gemaakt.’

Ideeën

De Noordersluis ligt er nu al bijna 100 jaar, aldus Post. ‘Hoe kunnen we de sluis na opening van de nieuwe zeesluis zo inzetten dat die van maatschappelijke waarde blijft en aansluit op de huidige ontwikkelingen in het gebied? Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, klimaatverandering, bereikbaarheid en sociaal-economische aspecten. Misschien kan hij iets betekenen op het gebied van energie of duurzaamheid? Wellicht kunnen we iets met thermische energie uit oppervlaktewater of getijdenenergie. Het zijn maar een paar ideeën.’ Post legt uit dat er komende periode contact gezocht zal worden met belanghebbenden en innovatieve partijen. ‘Daarbij laten we de omgeving meedenken en meedoen. Het gaat erom dat we denken in kansen die bijvoorbeeld een thema als klimaatverandering biedt. We kijken naar oplossingen in de volle breedte, dus dat kan op het gebied van energie zijn, maar ook recreatie, scheepvaart of ecologische verbinding, of een combinatie hiervan. We staan open voor kansen in de volle breedte.’

Advies

Alle kansrijke ideeën worden meegenomen in een plan voor de toekomst van de Noordersluis. ‘Tot de openstelling van de nieuwe zeesluis blijft de Noordersluis zijn huidige functie vervullen. Daarna ligt er wellicht een nieuwe toekomst in het verschiet. Hier werken we de komende periode samen met de betrokkenen naar toe’, besluit Saskia Flesch.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.