NL Belastingparadijs houdt de deur open, maar de brievenbus gaat dicht


De uitspraak van het Hof van Justitie afgelopen week betekent niet het einde van Nederland als belastingparadijs, zoals het AD afgelopen vrijdag schreef.

“Het brengt ons wel een stap dichterbij het einde van de trustsector, aldus Dennis Vermeulen, Directeur van INCO Business Group” die via een paginagrote advertentie in het FD de trustsector oproept de ondernemersgeest te ontwikkelen. Die oproep is bedoeld om in contact te komen met ervaren personeel, maar daar blijft het niet bij.
“De noodzaak van een traditioneel trustkantoor past niet meer in deze tijd”, aldus Dennis Vermeulen, Directeur van INCO Business Group. “Als een bedrijf wil investeren in Nederland, dan heeft het daar een goed product en lokaal talent voor nodig. Een brievenbus of een directeur-op papier levert hen totaal geen toegevoegde waarde”.

De ironie in dit verhaal is juist het feit dat de trustsector met argusogen naar INCO kijkt, die fungeert als tussenpersoon voor ondernemers die buiten de trustwetgeving opereren. Doordat de trustsector lobbyde voor meer regelgeving die hun markt beschermd, is het sinds 2019 moeilijker geworden om ondernemingen naar Nederland te begeleiden. Branchevereniging Holland Quaestor merkte hierover in de Groene Amsterdammer op dat deze strenge wetgeving voor een schoner klantenbestand zorgt.

“Ondernemers kiezen niet voor trustkantoren, omdat die hen verder niets te bieden hebben. Ondertussen wordt het INCO moeilijk gemaakt om alle diensten onder één dak te bieden, waardoor ondernemers inderdaad bij louche bedrijven uitkomen voor een simpele dienst als een postadres. Aangezien wij onze rol als poortwachter voor het Nederlands vestigingsklimaat erg serieus nemen, zouden we daarbij natuurlijk liever een vinger in de pap houden.” (Dennis Vermeulen).

De aangepaste ‘Wet Toezicht Trustkantoren’ raakt met name de ondernemingen die actief gaan opereren in Nederland en daarbij een Nederlandse sparringpartner zoeken om de operatie in Nederland vorm te geven. Denk aan vraagstukken om huisvesting, recruitment, accounting en legal. Een combinatie van deze diensten, houdt tegenwoordig in dat er een trust- vergunningsverplichting is, terwijl deze ondernemers zich juist niet willen inlaten met trustkantoren.
“Dat hiermee trust-wetgeving wordt omzeild is complete onzin. Dan kan je van iedere Nederlandse onderneming hetzelfde zeggen. Ondernemers gedragen zich niet beter vanwege trustwetgeving, dat is iets dat ons strafrechtsysteem hoort te regelen.” aldus, Vermeulen.

Het grotere bereik van de trustwetgeving werkt averechts – zo blijkt uit de praktijk.

“De nieuwe wetgeving is een katalysator voor meer versnipperdheid van diensten en minder controle. In een markt waar een trustkantoor amper van betekenis kan zijn is het natuurlijk erg vreemd dat de trustsector juist wordt aangesteld als poortwachter.“ – Dennis Vermeulen.

Nu de trustsector in hun eigen veld als het ware buitenspel wordt gezet, rijst de vraag of de sector met de tijd meegaat óf opnieuw voor nog meer wetgeving pleiten zodat ze hun markt kunnen beschermen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.