Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in juni?


Het werk aan de deurkas van het buitenhoofd is in juni bijna klaar (nummer 1 op de foto).

Ook worden deze maand de diepwanden voor de fuikwanden gemaakt (nummer 2 op de foto) en wordt tussen de nieuwe zeesluis en de Noordersluis een waterkering gebouwd (nummer 3 op de foto).

Deurkas buitenhoofd

Deze maand komt de deurkas buitenhoofd dicht in de buurt van zijn definitieve afmetingen. Een vloer van vier meter dik (onderkant op -5 m NAP) en zijmuren van zes meter dik die tot 17 m NAP doorlopen. Een totaal vloeroppervlak van 26 meter bij 80 meter. Als deze afmetingen zijn bereikt kunnen de voorbereidingen worden getroffen om de deurkas van het buitenhoofd later deze zomer af te gaan zinken.

Diepwanden fuikwand

Ook vinden er werkzaamheden plaats voor het maken van de fuikwand; de wand langs de aanvaarroute van de nieuwe zeesluis. Deze constructie bevindt zich tussen de zee en de Middensluis. Voor de fuikwand worden in juni diepwanden gemaakt aan de noordkant van de Middensluis. Ook hier wordt een betonconstructie in het land gebouwd, die daarna wordt verankerd en verder opgebouwd tot 8,85 m NAP; de nieuwe waterkerende hoogte. Alles ten noorden van de betonconstructie wordt nog afgegraven. Dat is namelijk de toekomstige vaarweg voor de nieuwe zeesluis.

Hoogwaterkering

Tussen de nieuwe zeesluis en de bestaande Noordersluis komt ook een nieuwe waterkering. Tussen de twee sluizen staat in de toekomst een dubbele betonnen wand van ongeveer vier meter hoog om het water te keren. Ook de openbare weg komt hier op hoogte tussen te liggen.

Bron: Havenbedrijf Amsterdam

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.