Nieuwe tijdelijke route over de kolk van de Nieuwe Sluis Terneuzen


Deze week installeren ze de tijdelijke brug over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Als de brug geplaatst en gereed is, sluiten we de huidige weg – die via de noordbrug van de oude Middensluis loopt – af en openen we de nieuwe tijdelijke route over de kolk van de Nieuwe Sluis voor al het wegverkeer. Op 17 februari in de loop van de middag stellen we de weg open.

Tijdelijke brug

De voorbereidingen voor de komst van de brug zijn al uitgevoerd. De landhoofden met de toeleidende wegen op het sluisplateau zijn aangelegd. De steunpunten in de sluiskolk zijn gerealiseerd. Nu volgt de plaatsing van de modulaire brug. De onderdelen worden over het land met vrachtwagens aangevoerd. Op het bouwterrein bouwen we de onderdelen samen. We beginnen met het plaatsen van de onderdelen vanaf het landhoofd op het oostelijke sluisplateau tot het oostelijke steunpunt. Vervolgens plaatsen we de middensectie van de brug die steunt op het oostelijke- en het westelijke steunpunt en als laatste bevestigen we het westelijke deel, het sluitstuk van de brug. Dat doen we met een hijskraan vanaf het land. De tijdelijke brug wordt voorzien van twee rijstroken met aan weerszijden een fietspad en aan de zuidzijde een voetpad. De verbinding overbrugt de 55 meter brede sluiskolk.

Nieuwe route over sluizencomplex

Als de brug geïnstalleerd is, brengen we de verlichting en belijning op de weg aan en plaatsen we verkeersborden. Als alles gereed is, sluiten we de weg die via de noordbrug van de Middensluis loopt definitief af voor het wegverkeer. De landtong Noord is dan niet meer toegankelijk voor voetgangers, fietsers en ander openbaar wegverkeer. De nieuwe tijdelijke route loopt vanaf vrijdag 17 februari over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis.

Uitkijkpunt

Als de landtong Noord wordt afgesloten, is ook het uitkijkpunt niet meer bereikbaar. Daarom verhuizen we deze mee. Het uitkijkpunt verplaatsen we naar de rand van de sluiskolk van de Nieuwe Sluis, naast de tijdelijke brug. Het uitkijkpunt op het nieuwe sluisplateau biedt dan een mooie nieuwe blik op de werkzaamheden. Tijdens de verplaatsing op 16 februari is het uitkijkpunt een dag niet beschikbaar.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.