Nieuwe risico’s in scheepvaart door cyber, klimaat en ‘human failure’ ondanks dalende schadetrend


Schades bij grote schepen zijn met meer dan één derde (38%) gedaald de laatste 10 jaar volgens de Allianz Global Corporate & Specialty SE’s (AGCS) Safety & Shipping Review 2018, wat de neerwaartse trend in 2017 bevestigd.

“De daling in frequentie en ernst van het totaal aantal schades in het afgelopen jaar zet de positieve trend van het afgelopen decennium voort. Claims waren relatief onschuldig als gevolg van verbeterde scheepsontwerpen en de positieve effecten van risicomanagement en veiligheidsregulering in de loop van de tijd,” zegt Baptiste Ossena, Global Product Leader Hull & Marine Liabilities bij AGCS. “Aangezien het gebruik van nieuwe technologieën aan boord van schepen toeneemt, verwachten we in de toekomst sterke veranderingen in het soort schades binnen de maritieme sector. Het aantal technologische claims zoals cyberincidenten of technische defecten zal toenemen, naast de traditionele schades zoals aanvaringen of het vastlopen van schepen”

“Menselijke fouten blijven een belangrijke oorzaak van incidenten,” zegt Captain Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS. “De scheepvaartindustrie heeft in het verleden geleerd van de schades, maar voorspellende analyses kunnen het verschil maken tussen een veilige reis en een ramp.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.