Nieuwe regels vanaf 1 oktober 2023 voor import van CBAM-goederen


Op 1 oktober 2023 wordt het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geleidelijk ingevoerd.

Deze regels hebben gevolgen voor importeurs die CBAM-goederen (zoals staal, aluminium en kunstmest) invoeren naar binnen de EU.

Het CBAM is onderdeel van het pakket dat als doel heeft om vóór 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen. Het CBAM zorgt voor een prijscorrectie op basis van CO2-uitstoot voor goederen die worden geïmporteerd uit derde landen waar de kosten voor CO2-emissies lager zijn.

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2023?

Voor importeurs van CBAM-goederen gaat het volgende veranderen:

U moet een fictieve bescheidcode invullen bij de invoeraangifte van CBAM-goederen. Daarmee verklaart u op de hoogte te zijn van de rapportageverplichting voor deze goederen.
U moet per kwartaal aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 buiten de EU is uitgestoten bij de productie van de CBAM-goederen die door u zijn geïmporteerd. Dit betekent dat u de 1e rapportage uiterlijk 31 januari 2024 moet hebben ingeleverd.
Vanaf 1 januari 2026 zijn importeurs verplicht zich te registreren als CBAM-importeurs. Ook moeten zij verplicht betalen voor de CO2 die is vrijgekomen bij de productie van CBAM-goederen buiten de EU.

Bron: Douane

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.