Nieuwe locatie ZHD Stevedores aan Prins Willem Alexander-kade in Dordrecht Inland Seaport


ZHD Stevedores (B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht) breidt zijn activiteiten in Dordrecht uit met een nieuwe locatie aan de Prins Willem Alexander-kade.

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 8 hectare, een kadelengte van 400 meter en een diepgang van 9,45 meter. Daartoe ondertekenden Wick Bornet (directeur van Bornet Groep Rotterdam B.V., moederbedrijf van ZHD Stevedores) en Allard Castelein (president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam) de uitgifteovereenkomst. Het terrein zal vanaf 2020 operationeel zijn.

Gelijktijdig ondertekenden Alain Bornet (directeur van ZHD Stevedores) en Allard Castelein de ‘ontwikkelovereenkomst Wilhelminahaven’. Hierdoor blijft de optie bestaan dat ZHD vóór 2021 de bedrijfsactiviteiten kan uitbreiden door zo’n 10 hectare van de Wilhelminahaven, grenzend aan de reeds bestaande terminal van circa 20 hectare, te dempen.

Revitaliseren

“We zijn verheugd dat we deze overeenkomsten met ZHD Stevedores hebben gesloten”, aldus Allard Castelein. “De uitgifte past in ons streven om de bestaande haventerreinen in Dordrecht Inland Seaport te revitaliseren met daarbij aandacht voor circulaire economie, duurzaamheid en watergebonden bedrijvigheid. Daarnaast sluit de uitgifte aan bij onze commerciële strategie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door middel van duurzame groei die we samen met onze klanten willen realiseren.”

Investeringsbereidheid

Alain Bornet: “Deze extra bedrijfslocatie stelt ZHD Stevedores in staat tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de markt aan watergebonden terreinen voor open en overdekte opslag. In 2018 viert ZHD Stevedores zijn 50-jarig jubileum. De ondertekening van deze contracten onderstreept onze lange termijnvisie en de investeringsbereidheid van ons familiebedrijf.”

ZHD Stevedores

ZHD Stevedores is een onafhankelijk, privaat stuwadoorsbedrijf met vestigingen in Dordrecht en Moerdijk. Daarnaast is ZHD Stevedores met zelfvarende drijfkranen actief in Rotterdam. ZHD Stevedores is specialist in op- en overslag van droge bulkproducten, stukgoed, coils (staalrollen) en containers. Alain Bornet vertegenwoordigt de vierde generatie van het familiebedrijf.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.