Nieuwe koplopers gezocht voor proef duurzame binnenvaart


De projectpartners van CLean INland SHipping (CLINSH) zijn op zoek naar binnenvaartschippers of reders die willen investeren in de verduurzaming van hun schip of vloot.

De derde Europese aanbesteding voor de praktijkproef van dit project, gericht op duurzaam vervoer over water, loopt van 13 maart tot en met 22 april 2019, 14:00 uur.

Op alle schepen die deelnemen aan de praktijkproef van CLINSH wordt meetapparatuur geplaatst, waarna gedurende in ieder geval een jaar continu de uitstoot aan boord gemeten wordt. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.

Welke schepen kunnen meedoen?

Aan de derde ronde van CLINSH kunnen maximaal 20 schepen deelnemen waarvan de eigenaars bereid zijn om te investeren in de volgende technieken en brandstoffen:

– SCR in combinatie met DPF
– FWE of FWE+ in combinatie met (tijdelijk) GTL
– Euro VI / NRE
– 100% elektrisch
– Hybride of diesel-elektrisch
– Installatie van elektronische common rail techniek

Ook is er ruimte voor schepen om in te zetten als controlegroep met:LNG, CNG, Euro VI motor, CCR1 of CCR2 motor of hybride techniek.

Waarom meedoen?

Vanuit het project CLINSH ontvangen schippers die zijn geselecteerd na de aanbesteding een financiële compensatie voor deelname aan het project. Voor het aanschaffen en laten installeren van de technologie kunnen de schippers tot 50% van de gemaakte kosten ontvangen. De schippers die al met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof varen kunnen per schip max. € 10.000,- onkostenvergoeding krijgen. Wie deelneemt aan CLINSH kan dus een financiële compensatie krijgen voor het leveren van informatie die de verduurzaming van de binnenvaart versnelt. Daarnaast levert deelname aan het project kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen, én een koplopersrol binnen de sector. Goede milieuprestaties kunnen in het voordeel van de schipper werken bij het verkrijgen van lading of toegang tot een haven. En tot slot: schippers kunnen nu een vergoeding krijgen voor aanpassingen die in de toekomst mogelijk verplicht worden.

Over CLINSH

CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim € 8,5 miljoen, waarmee 16 partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen met het Europese LIFE-fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.