Nieuw principeakkoord KLM en VNV


Gisteren hebben KLM en de VNV na een intensief traject en met hulp van een bemiddelaar een nieuw akkoord bereikt over een cao voor de KLM-vliegers.

De afspraken uit het principe-akkoord van 1 mei staan daarin nog steeds overeind. In aanvulling daarop is uitwerking gegeven aan een nieuwe verzoekenregeling, wat voor vliegers sociaal van groot belang is. Een tweede wijziging is een vervroegde ingangsdatum van zowel de reeds afgesproken werkdrukverlichting als de flexibilisering ten behoeve van KLM.

KLM is blij dat zij met de VNV tot een nieuw akkoord is gekomen en hoopt dat hiermee een streep gezet kan worden onder achterliggende moeilijke periode. KLM wenst zich met VNV weer gezamenlijk te kunnen richten op de voorliggende uitdagingen.

Bron: KLM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.