NEPTUNES wil keurmerk voor stillere scheepvaart


Een nieuw keurmerk moet havens de mogelijkheid bieden om stillere scheepvaart te belonen.

NEPTUNES – een twee jaar geleden door het Havenbedrijf Rotterdam opgerichte projectorganisatie van elf havens voor de reductie van scheepsgeluid –presenteerde vandaag – donderdag 28 maart – dit zogenoemde noise label op haar conferentie in Rotterdam. De IAPH Environmental Ship Index voor duurzame scheepvaart heeft aangegeven ook geïnteresseerd te zijn in dit label.

NEPTUNES staat voor Noise Exploration Program To Understand Noise Emitted by Seagoing Ships. Op de conferentie kwam de projectorganisatie met een gids vol aanbevelingen voor maatregelen, kwalificering en vermindering van geluidsemissies door schepen op hun ligplaatsen in havens. Naast Rotterdam zijn de volgende havens ook betrokken bij dit initiatief: Amsterdam, Turku, Hamburg, Vancouver, Gothenburg, Cork, New South Wales, Koper, Stockholm en Kopenhagen-Malmö.

Missionarissenwerk

“Havenbedrijf Rotterdam is blij met dit nieuwe geluid. Zeeschepen kennen tot nu toe internationaal alleen geluidseisen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Maar omwonenden van ligplaatsen kampen soms ook met geluidoverlast. Vandaar dat Havenbedrijf Rotterdam twee jaar geleden het initiatief heeft genomen tot de vormgeving van Neptunes. We beseffen dat het in dit stadium vooral gaat om missionarissenwerk, maar we zijn blij met deze eerste stappen naar mogelijke geluidreductie door de scheepvaart”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Basis voor het keurmerk is een meetprotocol dat door NEPTUNES is opgesteld. Door het uniform meten van het geluid van schepen is het mogelijk om verschillende type schepen te classificeren van 0 tot 100 punten. Het gaat daarbij zowel om het typische laagfrequente geluid als het totale geluidniveau. Havenbedrijven en andere organisaties kunnen deze index gebruiken om stillere schepen te belonen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.