Nederlandse raffinaderijen kunnen een kwart bijdragen aan klimaatopgave industrie


De Nederlandse raffinagesector kan in 2030 5,5 Megaton CO₂ van de jaarlijkse uitstoot reduceren.

Dat is een kwart van de reductieopgave van 19,4Mt CO₂ die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd. De technologie met de grootste bijdrage aan de reductie is CCS (Carbon Capture Storage). Met opvang en opslag van CO₂ kan de sector ruim 4 Mt CO₂-uitstoot reduceren. Dit staat in de studie ‘CO₂ reductie roadmap van de Nederlandse raffinaderijen’, verricht door het adviesbureau DNV-GL, in opdracht van de VNPI. Het rapport werd 12 november overhandigd aan Minister Wiebes van Economische zaken tijdens een bijeenkomst in Den Haag.

De studie beschrijft hoe de Nederlandse raffinaderijen hun CO₂ uitstoot kunnen reduceren in de periode tot 2030 en tot 2050. Naast CCS zijn mogelijke technologieën hierbij het opzetten van energie-efficiëntieprojecten, CO₂-opvang bij de raffinage zelf, elektrificatie van processen met de inzet van groene stroom en de inzet van restwarmte bij afnemers buiten de raffinaderij. Deze technologieën zijn reeds beschikbaar of met verwachte R&D voortgang te realiseren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.