Nederlands-Vlaamse regeringstop


Op maandag 5 november 2018 vindt in Middelburg overleg plaats tussen afvaardigingen van de Nederlandse en Vlaamse regeringen.

Op de top wordt gesproken over het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het is de vierde keer dat de Nederlands-Vlaamse regeringstop wordt gehouden.

Minister-president Rutte en de Nederlandse afvaardiging verwelkomen de Vlaamse minister-president Bourgeois en de Vlaamse ministers in de Abdij van Middelburg. In de Abdij en het Provinciehuis spreken de ministers-presidenten en de ministers en staatssecretarissen elkaar tijdens verschillende bilaterale ontmoetingen. Minister-president Rutte en minister-president Bourgeois spreken elkaar onder meer over samenwerking op het gebied van infrastructuur en klimaat.

Aansluitend aan het bilaterale programma wordt in aanwezigheid van de ministers-presidenten een aantal intentieverklaringen ondertekend en houden minister-president Rutte en minister-president Bourgeois gezamenlijk een persconferentie. De top wordt afgesloten met een gezamenlijk diner met vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Deelnemers aan de Nederlands-Vlaamse top zijn naast de beide ministers-presidenten aan Nederlandse kant minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Aan Vlaamse kant zijn dat minister Weyts van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, minister Gatz van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel en minister Crevits van Onderwijs.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.