Nederlands spoor is veilig


De veiligheid van het Nederlandse spoor in 2017 is hoog.

Om dat zo te houden, zijn er wel nog extra maatregelen nodig en mogelijk.

Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2017. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het jaarverslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zitten ook de resultaten van vier onderzoeken die de ILT heeft gedaan.

De conclusies daaruit zijn:

– Het keuren van nieuwe treinen moet beter.
– Spoorwegbedrijven moeten meer doen aan de vakbekwaamheid van hun machinisten.
– Een spoorbedrijf dat het reizigersvervoer in een regio overneemt van een ander bedrijf, moet meer tijd krijgen om zich voor te bereiden.
– Het systeem dat automatisch mankementen aan wielen van treinen en verkeerde belading van de wagons detecteert, kan nog beter benut worden.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.