Nederlands-Duitse versterking spoorgoederensector


Nederland en Duitsland trekken samen op in het nog aantrekkelijker en efficiënter maken van spoorgoederenvervoer.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse collega-staatssecretaris Enak Ferlemann maakten hierover afspraken in Berlijn.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. En wie weet dat één trein net zoveel kan vervoeren als 56 vrachtwagens, weet ook hoe belangrijk de spoorgoederensector kan zijn voor onze duurzame toekomst. Daarom willen mijn collega Ferlemann en ik deze toekomstbestendige sector samen nog verder versterken.”

Staatssecretaris Enak Ferlemann: “Duitsland en Nederland willen beiden een groter aandeel voor spoorgoederenvervoerders in de transportsector. We zijn blij dat onze samenwerking over de grenzen heen nu versterkt wordt en willen de goederenvervoerders optimale omstandigheden bieden. Hieraan gaan we nu met elkaar werken.”

Nederland en Duitsland gaan via een gezamenlijke werkgroep meer samen optrekken in onder meer digitalisering en automatisering van de sector. Zo worden innovaties als testen met zelfrijdende treinen straks grensoverschrijdend getest. Door gerichte investeringen en efficiënter gebruik te maken van het spoornetwerk en beter op elkaar aan te laten sluiten van werkprocessen moet het sneller mogelijk worden om nog langere treinen (van 740 meter) te laten rijden. Dit is voor vervoerders aantrekkelijk, omdat dit kostenbesparend is. Beide landen werken op bilateraal en Europees niveau al aan het verbeteren van grensoverschrijdende spoorverbindingen.

In zowel Nederland als Duitsland zijn het afgelopen jaar ambitieuze maatregelenpakketten vastgesteld die de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer moeten verbeteren. In Nederland werd ook vastgelegd dat goederenvervoerders zich op verschillende manieren inzetten om de hinder van trillingen en geluid voor omwonenden van het spoor te verminderen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.