Nederland voor alle wetenschapsgebieden in top-5 citatiescore


Nederland staat in 2016 voor alle wetenschapsgebieden in de top-5 van landen met de hoogste citatiescore.

De Nederlandse wetenschap heeft zich sinds 2003 het sterkst ontwikkeld op het gebied van Gezondheid, Gedrag & Maatschappij en Economie. In die wetenschapsgebieden steeg de citatie-impact en de relatieve omvang van het aantal publicaties. Dit blijkt uit een analyse van het Rathenau Instituut.

De citatie-impact geeft aan in welke mate er naar wetenschappelijke publicaties wordt verwezen. Hoe vaker publicaties worden aangehaald, hoe hoger de wetenschappelijke impact van deze artikelen.

In 2016, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, scoorde Nederland in alle zes onderzochte wetenschapsgebieden ruim boven het wereldgemiddelde. In de wetenschapsgebieden Landbouw, Natuur en Techniek bleef de citatie-impact op niveau, maar liep het aandeel Nederlandse publicaties terug door de sterke opkomst van de Chinese wetenschap.

In de periode van 2003 tot 2016 steeg Nederland in het wetenschapsgebied Gedrag en Maatschappij van de 7de naar de 1e plaats. In Economie steeg Nederland van de 8ste naar de 2de plaats, na de Verenigde Staten. In Gezondheid steeg Nederland van de 5de naar de 3de plaats. In Landbouw en Natuur schommelt Nederland rond een 3de plaats. In de Techniek staat Nederland steeds rond de 5de plaats.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.