Nederland en Duitsland versterken samenwerking met Australië voor import waterstof


De brede coalitie die werkt aan versnelde import van waterstof uit Australië, via de Rotterdamse haven, is verder versterkt.

Op 13 februari hebben het Havenbedrijf Rotterdam en het Duitse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hun voornemen tot verdere samenwerking beklonken tijdens een bezoek van de Duitse minister van Onderzoek en Onderwijs aan de Rotterdamse haven. Eerder dit jaar hebben de Nederlandse en Australische ministers voor Klimaat en Energie een samenwerkingsovereenkomst op dit gebied ondertekend.

De partijen zetten hiermee een volgende stap in de tripartiete relatie voor het ontwikkelen van een gezamenlijke waterstofhub in West-Australië, de zogenoemde TrHyHub. Belangrijke doelstelling is het ontwikkelen van een nieuw en modern haven-industriecomplex waar grootschalig waterstof wordt geproduceerd voor lokaal gebruik en export. Ongeveer twintig bedrijven uit de drie landen hebben aangegeven daaraan te willen gaan bijdragen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.