Nederland doet op Milieutop pleidooi voor betere kwaliteit brandstoffen naar Afrika


Nederland heeft een pleidooi gehouden voor mondiale handel in betere kwaliteit brandstoffen naar Afrika tijdens de 6e sessie van de milieutop van de Verenigde Naties (United Nations Environment Assembly, UNEA-6).

Ze heeft de milieuministers van de exporterende en importerende landen opgeroepen maatregelen te nemen om de kwaliteit van brandstoffen en gebruikte voertuigen te verbeteren, samen te werken en standaarden te harmoniseren.

Eisen brandstofkwaliteit

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft eerder in Nederland een beleidsregel opgesteld om de kwaliteit van autobrandstoffen naar lage en middeninkomenslanden sterk te verbeteren. Zij heeft daarbij de ontwikkeling van soortgelijke stappen in andere landen al eerder sterk gepromoot. Een internationaal gelijk speelveld is van belang om de luchtkwaliteit wereldwijd te verbeteren. In België ligt er inmiddels een wetsvoorstel om de brandstofkwaliteitseisen gelijk te stellen aan die van Nederland. Nederland en België zijn belangrijke exportlanden op het gebied van brandstoffen naar Afrika. Meer dan de helft van de geïmporteerde benzine in West-Afrika komt vanuit de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen regio.

Side-event tijdens Milieutop

Tijdens de Milieutop in Nairobi heeft Nederland een side-event georganiseerd samen met België, de Europese Commissie, Ghana, Rwanda, UN Environment Programma (UNEP) en de Wereld Bank. Met het event wilden de organisatoren de import- en exportlanden en internationale organisaties samenbrengen en de ontwikkeling van mondiale standaarden voor schone brandstoffen en gebruikte voertuigen bevorderen. Zij konden met elkaar daarbij spreken over de mogelijkheden voor uitvoering en toezicht bij invoering van dit beleid.

Autobrandstoffen voor gebruik in Nederland en in Europa moeten voldoen aan strenge eisen om ernstige luchtverontreiniging te voorkomen. Brandstoffen voor markten buiten de EU zijn vaak van andere, veel lagere kwaliteit met schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid van de bevolking in de regio. De ILT blijft zich inzetten voor de handhaving van kwaliteitsnormen en eerlijke en duurzame handelspraktijken; zowel nationaal als internationaal. Nederland liet tijdens het side-event een filmpje zien dat toont hoe de ILT aan de hand van de zorgplicht in nationale regelgeving olieproducenten en -handelaren eraan houdt schonere brandstoffen te exporteren.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.