NAVO-top: onderweg naar militaire snelweg


“De verslechterde veiligheidssituatie rond Europa vraagt om een groter reactievermogen. Meer militaire mobiliteit betekent namelijk ook meer afschrikking.”

Dit zei minister Ank Bijleveld-Schouten over het Nederlandse initiatief om de militaire mobiliteit binnen Europa te verbeteren. De voorstellen werpen hun vruchten af. Tijdens de belangrijke NAVO-top in Brussel, worden spijkers met koppen geslagen.

Om bureaucratische én praktische obstakels weg te nemen, nemen de 29 leden van het bondgenootschap voor eind 2019 meerdere maatregelen:

– Afgesproken is om binnen 5 dagen diplomatieke toestemming te verlenen voor militaire transporten. Voor de snelle reactiemachten wordt deze termijn nog korter.
– De bondgenoten ontwikkelen nationale plannen. Dit moet leiden tot standaardisatie van (inter)nationale wetten, regelgeving en procedures.
– Er komt een sterk internationaal netwerk van nationale aanspreekpunten voor efficiënte communicatie over grensoverschrijdend militair transport.
– Tijdens oefeningen krijgt militaire mobiliteit nadrukkelijk aandacht.
– Voor eind 2018 zijn Europese transportroutes voor militair vervoer geïdentificeerd. Op termijn wordt eventueel de infrastructuur verbeterd.
– De voortgang wordt jaarlijks besproken.

Sneller en efficiënter in 2024

Dankzij deze maatregelen moeten grote troepenverplaatsingen in 2024 aanzienlijk sneller en efficiënter gaan. Bijleveld: “Het Nederlandse initiatief zorgt zo voor een eensgezinde boodschap van de NAVO en de EU: we werken nauw samen aan heldere en ambitieuze doelen. Nu nog reizen toeristen makkelijker door Europa dan degenen die hen beschermen, onze militairen. Dat moet echt veranderen.”

Wat doet Nederland?

– Meer militaire mobiliteit vraagt om medewerking van veel partijen. Defensie is daarom in gesprek met andere ministeries, lokale en provinciale overheden en bedrijven. Voor infrastructuur moet bijvoorbeeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden opgetrokken. BTW en douanezaken vragen om samenwerking met Financiën en Justitie en Veiligheid. Lagere overheden en bedrijven worden bij transport van gevaarlijke goederen betrokken. Denk aan de gemeente Rotterdam en ProRail.
– Inmiddels zijn de 1e stappen gezet om het verlenen van diplomatieke toestemming in Nederland te versnellen.
– Voor de coördinatie richt Defensie de National Movement Coordination Cell (NMCC) op.
– De door Defensie opgerichte Task Force Logistiek fungeert onder meer als nationaal aanspreekpunt militaire mobiliteit voor de NAVO en de EU.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.