Natuurexcursie met de FutureLand Express


Tussen alle havenactiviteiten door floreert er verrassend veel flora en fauna in de Rotterdamse haven.

Er zijn zelfs beschermde soorten te vinden. Leer en zie alles tijdens de natuurexcursie op zondag 31 maart.

Brede stroken land boven pijpleidingen, bermen en uitgeefbare terreinen: planten, insecten en dieren vinden op deze plekken genoeg ruimte. Tijdens de natuurexcursie vertelt gebiedskenner Walter Langendoen je er alles over in informatiecentrum FutureLand om je vervolgens met de FutureLand Express mee te nemen naar onder meer de Vogelvallei op de Maasvlakte. Vogels hebben hier 21 hectare de ruimte om in alle rust te foerageren, broeden en rusten. Ook ontwikkelt zich een natuurlijk duinlandschap op Maasvlakte 2 met duinvegetatie, zoals biestarwegras, helmgras, duindoorn- en vlierstruwelen, maar ook met duingrasland en natte duinvalleisoorten als orchideeën, parnassia en teer guichelheil. Het gebied kan een habitat zijn voor de rugstreeppad en zandhagedis en voor kolonievogels, zoals meeuw, stern en kluut, maar ook strand- en bontebekplevier en tapuit.

Praktische informatie

Deelname kost € 9,25 per persoon. Kinderen van 3 t/m 11 jaar nemen deel voor € 7,50 per kind en tot en met 2 jaar zelfs gratis. De excursie start om 14.00 uur in FutureLand en de excursie duurt tot 15.45 uur. Vergeet je verrekijker niet!

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.