Mobiele Kaumera installatie voor internationaal onderzoek geopend


Op 8 juni is op het terrein van de RWZI in Utrecht de eerste mobiele Kaumera Extractie Installatie (KEI) officieel geopend.

Met deze installatie kunnen we op allerlei plekken proeven doen met het produceren van Kaumera.

Kaumera is een veelzijdige biologische grondstof die uit afvalwater gewonnen wordt. Het kan in vele toepassingen gebruikt worden als een uitstekende vervanger van petrochemische stoffen, bijvoorbeeld in de landbouw, in bouwmaterialen en als brandwerend middel.

Sinds de lancering in 2019 is er internationaal veel belangstelling voor Kaumera. Er wordt al Kaumera gemaakt in twee productielocaties, in Zutphen en in Epe.

Eerst uitproberen

Er zijn veel landen geïnteresseerd om ook een Kaumera installatie te bouwen. Het is een grote investering en omdat Kaumera nog zo nieuw is, is er nog niet veel onderzoek bekend over hoe de productie ervan zal gaan in een ander klimaat of met ander soort afvalwater. Daarom is de mobiele installatie gebouwd. Het bestaat uit vier containers en twee tanks en is redelijk makkelijk te verplaatsen. Het werken met de mobiele KEI geeft geïnteresseerde partijen waardevolle informatie over de betrouwbaarheid van de technologie en de kwaliteit van de lokaal geproduceerde Kaumera. Dit geeft waardevolle informatie voor als men in andere landen besluit een eigen Kaumera installatie te bouwen.

Eerste successen

De Kaumera extractie in de mobiele installatie vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als in de vaste productielocaties. De eerste resultaten in Utrecht zijn zeer positief. We waren in staat om vrij snel goede Kaumera te produceren uit Utrechts slib. Het proces werkte erg goed en het laat zien dat onze pilot inderdaad in staat is om zich snel aan te passen aan nieuw slib en nieuwe zuiveringsinstallaties. Dit is een resultaat van de goede samenwerking tussen de partners en van alle kennis die tijdens de eerdere start-ups is opgedaan.

De mobiele KEI op reis

Omdat het zo goed gaat in Utrecht, kunnen we al snel door naar de volgende locatie. Het verblijf in Utrecht was vooral bedoeld om de installatie op te starten. De meeste deskundigen op het gebied van Kaumera komen uit Nederland en op deze manier konden zij makkelijk ondersteunen.

Rond eind juli, begin augustus beginnen we met het voorbereiden van de installatie voor transport. De planning is om begin september de pilot te verhuizen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Faro-Olhão, Portugal. We hopen dat alles net zo soepel verloopt als in Utrecht en dat we kort na de verplaatsing weer Kaumera kunnen produceren.

WATER-MINING

De mobiele KEI is ontwikkeld in het kader van het WATER-MINING project. Dit is een multidisciplinair onderzoeksproject dat zich bezighoudt met innovatieve, circulaire oplossingen voor waterbeheer. Het project wordt gefinancierd door de EU en staat onder leiding van Technische Universiteit Delft. WATER-MINING heeft proeflocaties in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland, samen met internationale partners binnen de overheid, de industrie en de wetenschap.

Projectpartners voor alle Kaumera-gerelateerde activiteiten in het WATER-MINING project zijn TU Delft, ACCIONA, águas do Algarve, Lenntech, RHDHV en Wetsus.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.