Minister Schouten in gesprek over aantrekken arbeidskracht in Achterhoek


Op 6 maart brengt vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten een bezoek aan de Achterhoek.

Daar gaat zij in gesprek over de toekomstbestendigheid van de regio en het vergroten van het arbeidspotentieel. Het bezoek aan de Achterhoek is onderdeel van de regiotour waarin minister Schouten verschillende regio’s bezoekt waarmee een Regio Deal wordt gesloten. Het kabinet heeft in totaal 950 miljoen uitgetrokken voor de versterking van de regio.

In Varsseveld gaat minister Schouten op bezoek bij een agrarische groothandel die uitgroeide van eenmanszaak naar een bedrijf met meer dan 500 werknemers. Tijdens een rondleiding wordt toegelicht hoe dit bedrijf op vernieuwende wijze omgaat met het tekort aan arbeidskrachten in de omgeving. Daarna spreekt zij met betrokkenen over de uitdagingen en de leefbaarheid van de regio.

Minister Schouten: “De beroepsbevolking in de Achterhoek neemt sneller af dan in andere regio’s, waardoor er een toenemend tekort aan personeel is. De uitdaging ligt daarom in het aantrekken van arbeidskrachten buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers hier willen blijven wonen of terugkeren na hun studie. Wat vinden zij belangrijk in een woon- en leefomgeving? Met de Regio Deal investeert het kabinet in deze en andere opgaven. Woensdag ga ik hier verder over in gesprek met betrokkenen uit de regio.”

Sterke en innovatieve regio

De Achterhoek is een sterke en innovatieve regio, met veel gespecialiseerde maakbedrijven en een groeiende sector zorg en welzijn. Toch daalt de (beroeps-) bevolking in dit gebied. Zo ontstaat er een gebrek aan arbeidskrachten en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Zo zal het huidige woningaanbod in de toekomst niet meer bij de behoefte van de inwoners passen. Het kabinet reserveert € 20 miljoen uit de zogenoemde regio envelop om samen met de regio aan de slag te gaan met deze opgaven.

Regio Deals

In Nederland zijn er meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van natuur en landschappen. Dit kabinet kiest ervoor om samen met de regio de opgaven die daar spelen aan te pakken in de vorm van Regio Deals. Het kabinet trekt hier in totaal bijna 1 miljard euro uit. En daarbij in te zetten op de kracht die in regio’s aanwezig is. Vorig jaar zijn uit 88 ingediende aanvragen 12 voorstellen geaccepteerd. Deze worden dit voorjaar verder uitgewerkt tot een deal.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.