Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden


Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden.

Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Het werkbezoek start met een rondleiding bij Dairy Campus, het innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & Research. Tijdens de rondleiding wordt aandacht besteed aan innovaties die een bijdrage leveren aan kringlooplandbouw. In de voedingsstal wordt de minister-president ge├»nformeerd over ontwikkelingen op het gebied van diervoeding, in de milieustal over innovatieve concepten rondom mestscheiding en mestverwaarding. Het bezoek wordt afgesloten met een uitleg over het burgerinitiatief ‘Kening fan ‘e greide’ – dat zich inzet voor behoud van biodiversiteit in het weidelandschap.

Aansluitend bezoekt de minister-president WaterCampus Leeuwarden, waar door bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van watertechnologie. Het werkbezoek van de minister-president is specifiek gericht op het op WaterCampus gevestigde innovatie-instituut voor duurzame watertechnologie Wetsus. Wetsus faciliteert samenwerking tussen bedrijven en universiteiten voor kennisontwikkeling op het terrein van onder meer waterzuivering, drinkwatervoorziening, duurzaam watergebruik en de terugwinning van energie en grondstoffen. De minister-president wordt rondgeleid over de campus en krijgt in het laboratorium van Wetsus een toelichting op verschillende onderzoeksopstellingen.

Aan het eind van de dag is de minister-president in Leeuwarden aanwezig bij de finish van Maarten van der Weijden, die de Elfstedentocht zwemmend aflegt.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.