Minder stookolie, veel meer LNG en Timetobunker app


In de Rotterdamse bunkerhaven is in 2018 de verkoop van bunkerolie – brandstof voor de scheepvaart – verminderd van 9,9 miljoen m3 naar 9,5 miljoen m3.

De daling is bijna geheel toe te schrijven aan de daling in de verkoop van zware stookolie van 8,3 miljoen m3 naar 7,9 miljoen m3. De overslag van LNG – liquified natural gas, vloeibaar aardgas – als bunkers nam aanzienlijk toe van 1.500 ton naar 9.500 ton.

Volgens Havenbedrijf Rotterdam heeft de daling van het bunkervolume in de grootste bunkerhaven van Europa te maken met de schaalvergroting en het gebruik van modernere schepen in de containervaart. Leveranties aan containerschepen nemen ongeveer 70 procent van de totale Rotterdamse bunkermarkt in beslag.

Het bunkeren van LNG is in Rotterdam tegenwoordig ‘business as usual’. Naast Titan LNG hebben inmiddels ook Shell en Anthony Veder zich aangemeld als LNG-bunkeraars op het Rotterdamse havenwater. Het Havenbedrijf verwacht binnen vijf jaar tien aanbieders en een aanzienlijke stijging van het bunkeren van LNG.

Efficiënt bunkeren met Timetobunker app

De introductie van de app ‘Timetobunker’ is succesvol verlopen. Het Havenbedrijf startte deze zomer een proef met bunkeraars VT Group, Unibarge, Titan LNG, FTS Hoftrans en Transnational Blenders voor het digitaal aanmelden van bunkers via deze daarvoor speciaal ontwikkelde applicatie. De ‘Timetobunker’ app is inmiddels live en andere bunkerleveranciers kunnen nu ook gebruik maken van de app.

In de haven van Rotterdam zijn bunkeraars verplicht om voor aanvang van elke bunkering een melding te maken aan de havenautoriteit. Dit ging tot nu toe via de marifoon. Jaarlijks worden zo’n 20.000 bunkeringen uitgevoerd. Door de meldingen online te doen, worden deze processen grotendeels geautomatiseerd waardoor efficiënter gewerkt kan worden. De applicatie biedt de mogelijkheid om de melding met dezelfde handeling aan zowel het Havenbedrijf als de Douane (optioneel) te verzenden.

VLSFO

Vanaf 2015 mogen schepen die de Rotterdamse haven aandoen, uitsluitend varen met brandstoffen met max. 0,1% zwavel. De Rotterdamse haven ligt in een zogeheten Emission Control Area (ECA). Vanaf januari 2020 worden de zwavelregels buiten de ECA-gebieden ook aangescherpt, wat wij als haven erg toejuichen. IMO, (International Maritime Organization) hanteert vanaf dan mondiaal een toegestane zwavellimiet van 0,5%. Nu is het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen nog maximaal 3,5 procent. Dat betekent dat de scheepvaart hetzij uitstootbeperkende systemen moet installeren, hetzij overstapt op een schonere brandstof zoals LNG – dat geen zwavel bevat.
De Rotterdamse raffinaderijen en opslagterminals van olieproducten bereiden zich voor op het leveren en opslaan van de zogenoemde VLSFO (very low sulphur fuel oil) dat de vereiste 0,5% zwavel bevat. De afgelopen week kwam het signaal uit de markt dat de eerste VLSFO-bunkers in Rotterdam zijn geleverd.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.