Minder export van Nederlandse makelij naar het VK


De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk daalde in 2018 met 170 miljoen euro tot 20,2 miljard euro, een afname van 1 procent.

Daarmee bleef de export van Nederlandse goederen naar het VK voor het tweede jaar op rij achter bij de uitvoer naar andere bestemmingen. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

De totale export van Nederlandse industriële goederen nam in 2018 toe met 5,6 procent. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de export van Nederlandse producten is door deze ontwikkeling opnieuw kleiner geworden.

In 2016 was die ontwikkeling nog omgekeerd. De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk nam toen nog toe met 7 procent, terwijl de totale export van Nederlands product afnam. Ook in 2017 bleef de export naar het VK achter bij de uitvoer naar andere landen. In dat jaar nam de uitvoer naar het VK nog wel toe met 1 procent.

Aandeel export naar VK slinkt

Het exportbelang naar het VK neemt al langer af. Aan het begin van deze eeuw ging nog circa 10 procent van de export van Nederlands makelij richting VK. In 2017 was dat nog 7,8 procent en in 2018 7,3 procent. Het Verenigd Koninkrijk was in 2018 nog wel het derde land in het rijtje van belangrijkste exportbestemmingen van Nederlandse goederen.

Wederuitvoer gegroeid

De wederuitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk nam in 2018 toe met 3,3 procent tot ruim 19,4 miljard euro. In 2017 was de groei van de wederuitvoer nog 1 procent. Maar ook op dit gebied groeide de totale Nederlandse uitvoer de afgelopen twee jaar harder dan die naar het Verenigd Koninkrijk. In 2017 was dat met 11 procent en in 2018 met 6 procent.

Meer medicijnen naar het VK

Nederlandse goederenproducenten exporteerden vorig jaar voor 6,8 miljard euro agrarisch gerelateerde producten naar het VK. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Het VK is na Duitsland en België de derde exportbestemming van agrarische producten.

Fabrikanten van computers en medicijnen deden het afgelopen jaar goede zaken in het VK. Zij zagen hun export stijgen met ruim 100 miljoen euro. De export van olie en gas nam vorig jaar met 80 miljoen euro af tot ruim 2,3 miljard euro.

Nederland belangrijke goederenleverancier

Nederland is na Duitsland, de Verenigde Staten en China de vierde leverancier van goederen aan het Verenigd Koninkrijk. De totale goederenimport van het VK was vorig jaar voor 570 miljard euro. Iets meer dan de helft (52 procent) komt uit de EU. Nederland, België en Duitsland nemen samen ruimschoots de helft van de EU export naar het VK voor hun rekening.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.