Meldingen en vragen over afval van scheepslading nu ook digitaal mogelijk


Vragen of meldingen over afval van scheepslading bij het landelijke Meld- en Informatiepunt (M&I) CDNI deel B kunnen nu ook digitaal worden gedaan.

Een vraag of melding kan zo sneller en efficiënter worden behandeld. De optie om 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact op te nemen blijft gewoon bestaan.

Het landelijke Meld- en Informatiepunt (M&I) deel B van Nederland is ondergebracht bij het Haven Coördinatie Centrum (HCC) van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.: telefoon 24/7 : +31 10 25 21; digitaal Meld- en Informatieformulier: https://www.portofrotterdam.com/nl/cdni

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om meldingen of vragen betreffende het invullen van de losverklaring, reinigingsregime, stoffenlijst, etc. Meldingen voor handhaving worden doorgezet naar de betreffende verantwoordelijke instantie. De melder krijgt binnen een week een reactie op de wijze van afhandeling.

Meer informatie over deel B van het CDNI-verdrag is te vinden van de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen en/of meldingen betreffende deel A en C van het verdrag kunt u terecht bij Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (www.sabni.nl (externe link)).

Scheepsafvalstoffenverdrag

Internationaal zijn in het CDNI-verdrag afspraken gemaakt hoe omgegaan moet worden met afval afkomstig van een schip. In Nederland is het CDNI-verdrag beter bekend als het Scheepsafvalstoffenverdrag. In het CDNI-verdrag wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën afval; deel A (olie- en vethoudend afval), deel B (afval afkomstig van de lading) en deel C (scheepsbedrijfsafval).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.