Meewind met consortium betrekt burger bij realisatie windparken op zee


Een nieuw opgericht consortium van bedrijven, genaamd Frontier, wil samen met 20.000 burgers twee nieuwe windparken op zee realiseren.

Duurzaam beleggingsfonds Meewind doet mee in het consortium dat heeft geboden op de door de Nederlandse overheid uitgeschreven tender Hollandse Kust Zuid 3 en 4.

Op dit moment zijn het uitsluitend de grote energiebedrijven en oliebedrijven uit binnen- en buitenland die de concessies voor nieuwe windparken op zee winnen. Ook dit keer hebben zich al een paar grote partijen gemeld. Elke investering die helpt de energietransitie vooruit te helpen is goed, maar Meewind vindt dat ook burgers moeten kunnen participeren in grote projecten voor groene energie.

Ten eerste is de Noordzee van ons allemaal en betalen we samen de stopcontacten op zee. Iedereen moet dan ook in staat worden gesteld te delen in de opbrengsten van de energieopwekking op zee. ‘De energietransitie moet door iedereen worden betaald, door burgers én bedrijven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat die burger mag delen in de opbrengsten van investeringen in duurzame energie’, zegt Willem Smelik, directeur van Meewind.

Ten tweede is participatie van groot belang voor het draagvlak onder burgers. ‘Het is een passend instrument om draagvlak voor offshore windparken te verkrijgen en te behouden en daarmee voor de energietransitie in bredere zin’, zegt Marjan Minnesma van stichting Urgenda die Meewind steunt bij dit initiatief.

Het nieuwe consortium biedt, via Fonds Hollandse Kust, ten minste 5% van het eigendom aan aan burgers, maar ook aan bedrijven en lagere overheden. Zij kunnen met een bedrag naar keuze in het fonds participeren waarmee ze mede-eigenaar van het windpark worden. Zodra de windmolens draaien volgt er, naar verwachting, een jaarlijkse uitkering van de opbrengsten. Met een looptijd van 25 jaar komt er in totaal ruim 100 miljoen euro van de winst uit het park terecht bij de burger.

Naast Urgenda steunen ook Natuur&Milieu, Nudge en de vereniging Participatie Wind Op Zee burgerparticipatie bij wind op zee. Vooralsnog is het Meewind-consortium de eerste én enige die burgerparticipatie in de windparken op de Nederlandse Noordzee wil realiseren.

Achtergrond:

De windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 bestaan uit twee zones op ongeveer twintig kilometer voor de kust van Den Haag. De nieuwe windparken worden naar verwachting in 2023 in gebruik genomen en krijgen een vermogen van 760 megawatt. Omgerekend gaan de windmolens net zoveel stroom produceren als 1 miljoen huishoudens per jaar verbruiken.
De windparken zijn onderdeel van de plannen voor vijf grote zones met windmolens voor de Hollandse en Zeeuwse kust. Gezamenlijk met de bestaande windparken moet hierdoor het vermogen van alle windmolens op zee groeien naar 4,5 gigawatt in 2023 en 11,5 gigawatt in 2030. Windparken op zee zijn een belangrijk onderdeel van de doelstelling om in 2023 16 procent van alle energie uit duurzame bronnen te halen.
De uitslag van de tender volgt naar verwachting in juni 2019.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.