Meetstation Lobith na renovatiewerkzaamheden weer terug op vaste plek


Het meetstation Lobith ligt na renovatiewerkzaamheden weer op haar oude plek.

Dit meetstation bewaakt de kwaliteit van het water dat via de Rijn ons land binnenstroomt. Door de uitgebreide onderhoudwerkzaamheden en de lage afvoer van de Rijn duurde het langer dan verwacht voor het vertrouwde meetstation weer naar haar oude plekje kon worden gesleept.

Aqualarm tijdens werfbeurt gegarandeerd

Nog niet alles werkt optimaal, maar in de week van 21 januari 2019 zullen de metingen weer op de oude vertrouwde werkwijze plaats gaan vinden. Door goed samenwerken met de partners van Rijkswaterstaat van het Duitse meetstation Bimmen werden de metingen en de beschikbaarheid van Aqualarm tijdens de werfbeurt gegarandeerd. Aqualarm is een systeem waarmee de waterkwaliteit van de Rijn in Lobith en de Maas in Eijsden wordt bepaald en bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

Bewaking en monitoring waterkwaliteit

Ook zijn er andere voorzieningen getroffen om de bewaking en monitoring van de waterkwaliteit gedurende de werkzaamheden voort te zetten. Dagelijks werden op de gangbare meetlocatie in Lobith steekmonsters genomen, de internationaal en nationaal afgesproken parameters geanalyseerd en de resultaten daarvan getoond op Aqualarm.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.