Meer zand voor strand Domburg en de Westkapelse Zeedijk


Om de Noordzeekust van gemeente Veere op zijn plaats te houden, voert Rijkswaterstaat vanaf medio februari 2019 kustonderhoud uit.

Bij Domburg en de Westkapelse Zeedijk spuiten baggerschepen in totaal 1,1 miljoen m3 zand op het strand. Twee jaar geleden is voor de kust zand onder water aangebracht. Om goed beschermd te blijven tegen de zee is nu zand op het strand nodig.

Kustonderhoud strand Domburg en de Westkapelse Zeedijk

Vanaf medio februari tot eind mei 2019 brengt Rijkswaterstaat zand aan op de volgende locaties:

– Op het strand van Domburg tussen strandpaal 14 en 16 (in totaal 500.00 m3 zand);
– Op strand voor de Westkapelse Zeedijk tussen strandpaal 17 en 19 (in totaal 600.000 m3 zand).

De werkzaamheden voor het kustonderhoud gaan dag en nacht, zeven dagen per week door. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers. Het deel van het strand waar wordt gewerkt, is echter verboden gebied vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels.

Onder water of op het strand

Waar het kan brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan en waar het moet op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Dit keer wordt het zand op het strand gespoten. Op ongeveer 10 km uit de kust zuigt een sleephopperzuiger zand op van de zeebodem. Het schip vaart vervolgens naar de kust en perst het zand via een pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen het zand over het strand en de wind zorgt voor de verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel komt terecht in de duinen. Zo wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats. In 2017 is zand op de zeebodem voor de kust bij Domburg en Westkapelle aangebracht. Rijkswaterstaat onderzoekt hiermee of dit de levensduur van het aangebrachte zand op het strand verlengt.

Noodzaak kustonderhoud

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.