Meer water bestemd voor terugdringen verzilting, Bernardsluizen bij Tiel gestremd


Er is een toenemende verzilting geconstateerd bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen.

Om het zout hier terug te dringen wil Rijkswaterstaat meer tegendruk op de Lek creƫren.

Dit doen ze door de stuw bij Hagestein deels open te zetten en daar 30m3/s door te laten, in plaats van de huidige 8m3/s. Deze extra m3s worden grotendeels ingelaten via de Bernardsluizen bij Tiel. Dit leidt tot hinder voor de scheepvaart in de Bernardsluizen, die vanwege de veiligheid gestremd zijn. Schepen komende uit Duitsland kunnen via de Neder-Rijn in de richting Amsterdam varen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.