Meer en betere truckparkeerplaatsen nodig


Er moeten meer beveiligde parkeerplaatsen voor trucks komen.

Dat vinden overheden en bedrijfsleven die intensief samenwerken aan de aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aan de belangrijkste verkeersaders. Dat is gisteren besproken tijden een werkbezoek aan Oost-Brabant waaraan vier provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en drie ondernemersverenigingen deelnamen.

Met het werkbezoek maakten de overheden en werkgeversorganisaties duidelijk dat ze samenwerken in het vinden van structurele oplossingen. Ten eerste door de parkeercapaciteit langs de corridors te verhogen, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) ter beschikking stellen van gronden en het voorbereiden van een Europese subsidieaanvraag.

Daarnaast door op regionaal niveau de overlast slim te bestrijden. En door het opzetten van een slim informatiesysteem kan de beschikbare capaciteit beter worden benut.

Bron: TLN, evofenedex

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.