Meer dan 600 miljard kilo aan goederen aangevoerd


In 2017 ontving Nederland voor het eerst meer dan 600 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland.

Ten opzichte van 2016 groeide de aanvoer van goederen met 2 procent. Daarmee kwam het goederengewicht dat Nederland wordt binnengebracht voor het eerst boven het niveau van voor de economische crisis van 2009. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers en onderzoek naar de ontwikkeling van de goederenstromen in de periode 2007-2017.

Ongeveer de helft van deze aangevoerde goederen werd doorgevoerd of wederuitgevoerd. Goederen die worden doorgevoerd blijven in buitenlandse handen, maar worden overgeslagen tussen vervoermiddelen binnen Nederland of (tijdelijk) opgeslagen in Nederland. Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt er vaak nog een minimale bewerking gedaan voordat ze weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer is onderdeel van de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Naast de wederuitvoer en doorvoer ging 226 miljard kilo aan Nederlands product de grens over. In totaal ging 545 miljard kilo aan goederen naar het buitenland, nagenoeg evenveel als in 2016.

Meer chemische producten aangevoerd

In 2017 werd 66 miljard kilo aan chemische goederen aangevoerd naar Nederland, ruim 11 procent meer dan in 2016. Aan landbouw- en voedingsproducten, levende dieren en veevoeder werd ruim 9 procent meer gewicht aangevoerd. De aanvoer van voertuigen, machines en stukgoederen nam met 7 procent toe. Ook werden meer ertsen, metalen en ruwe mineralen aangevoerd. Fossiele brandstoffen, in gewicht veruit de grootste goederengroep in de aanvoer, werden juist minder aangevoerd in 2017.

Gewicht aangevoerde goederengewicht stijgt 3 procent tussen 2007 en 2017

De aanvoer van goederen naar Nederland is in gewicht gemeten met 3 procent gestegen tussen 2007 en 2017. Dat de aanvoer relatief licht gestegen is in deze periode komt mede door de economische crisis. In 2009 daalde de goederenaanvoer in één jaar met 12 procent. Ten opzichte van 2007 werden in 2017 minder ruwe mineralen, ertsen en metalen aangevoerd en meer fossiele brandstoffen. De afvoer van goederen uit Nederland steeg 11 procent in gewicht tussen 2007 en 2017.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.