Mathias De Clercq eerste voorzitter van toezichthoudend orgaan fusiehaven North Sea Port


De Vlaming Mathias De Clercq is de eerste voorzitter van het toezichthoudend orgaan van North Sea Port.

De Nederlander Diederik Samsom is vicevoorzitter. Zo werd beslist op de eerste vergadering van het toezichthoudend orgaan van de fusiehaven North Sea Port.

Mathias De Clercq was de voorbije jaren reeds voorzitter van het Havenbedrijf Gent. North Sea Port is sinds 1 januari 2018 de fusiehaven van het Nederlandse Zeeland Seaports (Vlissingen, Borsele en Terneuzen) en het Vlaamse Havenbedrijf Gent. Om toezicht te houden op het bestuur en de belangrijke beslissingen van North Sea Port werd er een toezichthoudend orgaan opgericht.

Acht leden in toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan bestaat uit acht leden. Als onafhankelijke toezichthouders zijn dat de Vlamingen Ann Vereecke (professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick Business School en Universiteit Gent) en Vera Dua (voorzitter van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en voormalig Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw) en de Nederlanders Guillaume Jetten (Chief Financial Officer bij MercachemSyncom) en Diederik Samsom (Strategisch adviseur inzake energie en technologie, voorzitter Sectortafel Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord, lid RvC EBN, voorzitter Raad van Advies ANVS).

Als actieve politici zijn dit Carla Schönknecht (gedeputeerde provincie Zeeland) en Albert Vader (wethouder van de gemeente Vlissingen) uit Nederland, Daniël Termont (burgemeester Stad Gent) en Mathias De Clercq (schepen van Haven, Economie en Ondernemen Stad Gent, Vlaams parlementslid) uit Vlaanderen.

North Sea Port: holding met twee dochters

De Europese naamloze vennootschap North Sea Port is als holding opgericht boven de twee dochterbedrijven: North Sea Port Netherlands (voorheen Zeeland Seaports) en North Sea Port Flanders (de toekomstige nieuwe naam van het Havenbedrijf Gent). Het beleid van North Sea Port ligt in handen van beide CEO’s, Jan Lagasse en Daan Schalck.
North Sea Port is het grensoverschrijdende havengebied dat 60 kilometer lang is. Het gebied strekt zich uit van Vlissingen en Borsele over Terneuzen in Nederland tot 32 kilometer landinwaarts naar het Vlaams/Belgische Gent.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.