Maatregelen tegen verzilting IJsselmeer


Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf PWN en enkele waterschappen rondom het IJsselmeer nemen maatregelen om de verzilting tegen te gaan.

Uit metingen is gebleken dat het zoutgehalte in een deel van het IJsselmeer periodiek hoger is dan de gewenste waarde (150mg/l) die drinkwaterbedrijven hanteren voor de productie van drinkwater. Deze verzilting is het directe gevolg van de aanhoudende warmte en droogte.

De overschrijding van de gewenste waarde is niet permanent en ook niet overal in het IJsselmeer, maar leidde er toe dat af en toe de inname van water bij Andijk door drinkwaterbedrijf PWN moest worden gestaakt.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.