Maak Rotterdamse haven zichtbaar door bedrijfsbezoeken en social media


Het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) bestaat 25 jaar en vierde dit op 16 mei jl. met een feestelijk jubileumsymposium.

Het thema was: #Rotterdamse haven: Jongeren Boeien & Binden! “Voor de komende jaren gaan we een balans vinden in onze havenprogramma’s: zowel door jongeren de haven en de bedrijven te laten bezoeken, als de haven naar de jongeren te brengen via nieuwe communicatiemiddelen”, vertelde Mary Dotsch, directeur van het EIC.

De inhoud van het symposium richtte zich op de toekomst

Hoe interesseer je in deze tijd jongeren voor de Rotterdamse haven en de vele mogelijkheden er te werken? De haven is in beweging door innovaties op het gebied van energietransitie, digitalisering en robotisering. Ook is er op het gebied van leermethodes en jongerencommunicatie veel veranderd. Jongeren zijn visueler ingesteld, meer gericht op interactie en verzamelen informatie via social media.

Het symposium leverde interessante ideeën en adviezen op

Deelnemers uit de bedrijven, onderwijs, gemeenten, diverse organisaties en de jongeren zelf werden aangemoedigd door inspirerende pitches en statements. Christianne Mattijssen, directeur voortgezet onderwijs Ministerie OCW, bracht voorafgaand aan het symposium een werkbezoek aan het EIC en sprak met verschillende leerlingen. Zij noemde het EIC-havenprogramma educatief, aanschouwelijk en met aanbod voor de gehele onderwijskolom om te gebruiken in het vak Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).

Allard Castelein, president directeur Havenbedrijf Rotterdam, ging in op het regionale en landelijke belang van de haven voor de werkgelegenheid. De haven is goed voor zo’n 385.000 arbeidsplaatsen. Tevens onderstreepte hij de bijdrage van het EIC om leerlingen en studenten de dynamiek van de Rotterdamse haven te laten ontdekken en beleven. Bas Janssen, directeur Deltalinqs, sprak over het grote belang om via het EIC de jongeren uit de omgeving in aanraking te laten komen met het werk bij de Rotterdamse haven- en industriebedrijven. Daarna volgde de lancering van de nieuwe EIC-website en het nieuwe filmpje ter voorbereiding op het havenbezoek.

Tijdens de havendialoog kwamen stellingen en vragen aan de orde

Is er in de toekomst alleen nog werkgelegenheid voor middelbaar en hoger opgeleiden? Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bevestigde dat de aard van het werk door de technologie verandert, maar dat de Rotterdamse haven veel werkgelegenheid biedt op alle opleidingsniveaus.

Volgens hem is Rotterdam een wereldhaven, door de mensen die er werken! Jongerencommunicatie-expert James Smith van YoungWorks adviseerde om de social media kanalen te richten op jongeren waarmee het EIC al in contact is. “Laat hen benoemen wat ze graag willen weten over de haven door co-creatie.” “Ook ‘real-life’ ervaringen tijdens bedrijfsbezoeken hebben een belangrijke impact op jongeren”, volgens Karin Lameijer van het Expertisepunt LOB.

Gaf van Baalen van &RANJ ging in op de effecten van gamen op het leerproces van jongeren. Zo kunnen zij veilig experimenteren en leren in een omgeving die de werkelijkheid benadert. De Rotterdamse havenwethouder Arjan van Gils benadrukte het belang van de haven voor de stad en voor de jongeren in verband met hun kansen op werk. Tot slot gaven studenten van diverse MBO- en HBO-opleidingen het EIC tips voor de toekomst. Daarmee kan EIC de komende jaren met volle kracht vooruit om jongeren te bereiken en te betrekken bij de haven.

EIC is er voor de haven en industrie

Jaarlijks worden ruim 22.000 bezoekers ontvangen voor een bezoek aan de haven. EIC is een stichting. In het bestuur hebben zitting: Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, STC-Group, Albeda en Stichting BOOR.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.