Loodsgeldtarieven dalen in 2019


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het voorstel van de Nederlandse Loodsencorporatie goedgekeurd om de loodsgeldtarieven voor 2019 met bijna 2% te laten dalen ten opzichte van vorig jaar.

De groei van de wereldhandel zet naar verwachting door in 2019. Net als in 2018 wordt daarom verwacht dat in 2019 meer loodsreizen zullen worden uitgevoerd dan in het jaar daarvoor. De kosten van het Nederlandse loodswezen kunnen hierdoor over een groter aantal reizen worden verdeeld.

Hoe reguleert de ACM de loodsenmarkt?

De ACM bepaalt welke kosten de loodsen mogen opnemen in hun prijs op basis van een tariefvoorstel dat elk jaar door de Nederlandse Loodsencorporatie wordt ingediend. De ACM beoordeelt dit voorstel en stelt de tarieven vast in een tariefbesluit. De loodsen hebben een monopoliepositie. Daarom beoordeelt de ACM als onafhankelijke toezichthouder of de loodsen geen onredelijk hoge tarieven rekenen.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.