Lokale leiders steunen de wereldwijde klimaatstaking en pleiten voor een koolstofneutrale EU


Steden en regio’s hebben in Boekarest hun steun uitgesproken voor de “Youth for Climate”-beweging en de EU verzocht om meer klimaatambities te tonen en meer te investeren om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden.

De steden en regio’s van de EU hebben zich achter de “Global Strike for Future”-protesten geschaard, waarvoor op 15 maart naar verwachting honderdduizenden jongeren wereldwijd de straat op zullen gaan om meer dringende maatregelen tegen de opwarming van de aarde te eisen. Tijdens de (Re)New EUrope-Top in Boekarest hebben de lokale en regionale leiders opnieuw gepleit voor meer EU-maatregelen om de temperatuurstijging op aarde ruim onder 2°C te houden en alles in het werk te stellen om Europa tegen 2050 koolstofneutraal te maken.

Sinds augustus 2018 zijn duizenden scholieren en studenten in meer dan 30 landen wereldwijd de straat opgegaan om extra maatregelen tegen klimaatverandering te eisen. De wereldwijde CO2-uitstoot bereikte in 2018 het hoogste niveau ooit. Dit bracht de 16-jarige Zweedse scholiere Greta Thunberg ertoe om de wereldwijde beweging “Youth for Climate” te lanceren, die scholieren en studenten over de hele wereld ertoe heeft aangezet om elke week te protesteren en meer actie te eisen op het gebied van klimaatverandering.

Naar aanleiding van de recente speech van Thunberg in Brussel zei Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s: “Jongeren gaan de straat op met een simpele eis: de wereldleiders moeten de klimaatverplichtingen die zij in Parijs in 2015 zijn aangegaan, nakomen. Het is op lokaal niveau dat de strijd tegen klimaatverandering zal worden gewonnen, en de ambitie van steden en regio’s reikt veel verder dan die van de nationale overheid. De EU heeft doelen gesteld en verhoogt de investeringen, maar dat is nog steeds niet genoeg: we moeten meer doen om regio’s en steden te helpen de overstap te maken, groene banen te creëren, energie-efficiënt te worden en de uitstoot verder terug te dringen. De wetenschap liegt er niet om, jongeren hebben hun huiswerk gedaan en nu is het aan ons om de planeet en hun toekomst te beschermen, en daarom dringen wij aan op een koolstofneutraal Europa tegen 2050”.

Markku Markkula, eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, zei tijdens de Top, waar 150 jonge, lokaal gekozen politici aanwezig zijn en die de grootste bijeenkomst van lokale en regionale leiders van de EU is sinds de COP21 in Parijs: “Niemand kan de klimaatverandering alleen overwinnen: we moeten allemaal in actie komen en ons steentje bijdragen. Er kan alleen succes worden geboekt als er op elk bestuursniveau wordt samengewerkt met de industrie en het bedrijfsleven; alleen zo kan hoogwaardige innovatie tot stand worden gebracht. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN moeten een vast onderdeel worden van het beleid. Maar het mag niet bij woorden blijven, we hebben ook investeringen nodig. Met behulp van Europese en publieke middelen kan de omschakeling naar schone energie worden gefinancierd. Maar bovenal moeten we lokaal de juiste omstandigheden creëren, waarin duurzame ondernemingen kunnen gedijen.”

CvdR-lid Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), voorzitter van de Conferentie van Perifere en Maritieme Regio’s en van het regionale bestuur van de Azoren, Portugal, die ook aanwezig is op de Top van Boekarest, zei tijdens de sessie EU cities and regions building a sustainable future: “Het is noodzakelijk dat wij allemaal, op alle bestuursniveaus, begrijpen dat de klimaatuitdagingen waarvoor wij staan geen problemen zijn die zich pas in de toekomst voordoen. Het zijn zaken die nu spelen en waarvan wij nu al de gevolgen ondergaan en die wij alleen zullen oplossen als we gezamenlijk en in overleg handelen. Dit is wat jongeren ons vragen te doen: samenwerken om de toekomst waarop jonge generaties recht op hebben, veilig te stellen. Europese regio’s geven het goede voorbeeld, maar het is noodzakelijk dat de EU en haar internationale partners hun klimaatambities niet naar beneden bijstellen.”

Magnus Berntsson, voorzitter van de Vergadering van de Regio’s van Europa en van R20 – Regions of Climate Action, en vicevoorzitter van de regioraad van Västra Götaland, Zweden, zei hierover in Boekarest het volgende: “De regionale en lokale overheden van Europa en de rest van de wereld staan volledig achter de Overeenkomst van Parijs en roepen op tot ambitieuze klimaatmaatregelen. Wij maken deel uit van de oplossing. In onze lokale gemeenschappen begrijpen we de behoeften van onze burgers en bundelen we onze krachten met lokale bedrijven en de academische wereld om groene groei en banen te creëren ter vervanging van wat tijdens de transitie verloren is gegaan. Door samen te werken en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen zullen we zegevieren. Dit is ook wat de jongere generatie van ons verlangt.”

Uit het meest recente wetenschappelijke rapport over klimaatverandering, dat in november 2018 door het IPCC van de VN werd gepubliceerd, blijkt dat ons minder dan 20 jaar rest om een klimaatramp te voorkomen waardoor de opwarming van de aarde onbeheersbaar wordt. Als de huidige trend zich voortzet, dan zal de temperatuur op aarde tegen 2100 met 3°C zijn gestegen, waardoor onze biodiversiteit onomkeerbaar wordt beschadigd en extreem weer onafwendbaar wordt, waarschuwen wetenschappers.

Achtergrondinformatie:

Ter afsluiting van de Re(New) EUrope-Top zullen de lokale en regionale leiders een verklaring aannemen met als titel “De EU van onderaf opbouwen met onze regio’s en steden”, die officieel zal worden overhandigd aan de president van Roemenië, Klaus Iohannis. Met deze verklaring maken de regio’s en steden hun standpunt duidelijk aan de leiders van de EU-instellingen en de staatshoofden en regeringsleiders, die op 9 mei in Sibiu, Roemenië, de toekomst van de EU zullen bespreken.

Behalve bestuur en democratie, cohesie en de gevolgen van de brexit voor de regionale economie, staat ook duurzame ontwikkeling bovenaan de agenda van de Top van Boekarest; in een aparte sessie wordt ingegaan op hoe steden en regio’s lokaal klimaatactie ondernemen. Klik hier voor een aantal van de duurzame initiatieven die de steden en regio’s in de EU momenteel uitvoeren.

Regio’s en steden in actie tegen klimaatverandering

De energietransitie in Europa en het koolstofarm maken van de economie zijn een topprioriteit voor de steden en regio’s in de EU. Het Europees Comité van de Regio’s – de EU-assemblee van 350 lokale en regionale vertegenwoordigers – werkt momenteel aan twee adviezen om de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in Europa te bevorderen. Tijdens zijn volgende plenaire zitting op 26-27 juni zal de EU-assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers naar verwachting een advies over de strategie voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050 uitbrengen, die in november 2018 door de Europese Commissie werd gepubliceerd.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.