Locatie voor drijvend zonnepark bij de Krammersluizen aan lokale coöperaties gegund


Voor een drijvend zonnepark bij de Krammersluizen in Zeeland is de voorovereenkomst getekend door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind.

Niet alleen de verwachte grootte van het zonnepark is bijzonder, ook de locatie. Voor haar bijdrage aan de energietransitie kijkt de rijksoverheid naar locaties die meervoudig gebruikt kunnen worden. Voor gronden van Rijkswaterstaat gebeurt dit in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond. Hierin hebben de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, RVB en RVO de krachten gebundeld. De locatie Krammersluizen is het 1e project van dit pilotprogramma dat naar de markt gaat.

Vervolgstappen

Zeeuwind en Deltawind zijn verheugd dat na een openbare procedure ‘Voornemen tot Overeenkomst’ het gebruiksrecht door het RVB aan hen gegund is. Van de bassins die in totaal rond de 80 ha beslaan, mogen de energiecoöperaties 20 – 40 ha voor het drijvende zonnepark ontwikkelen. De doorstroming en de veiligheid van het scheepvaartverkeer staat daarbij voorop.

Ook is er aandacht voor het behoud van het planten- en dierenrijk. De mogelijke impact die het zonnepark heeft op onder andere de natuur en waterveiligheid wordt nog nader onderzocht. Pas als dat goed in beeld is, kunnen vervolgstappen worden gezet. Daarbij is acceptatie van de plannen door bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een essentieel onderdeel. Het gaat hier om een burgerinitiatief van 2 lokale coöperaties, die veel ervaring hebben met het borgen van maatschappelijk draagvlak.

Veel kennis van omgeving

De coöperaties kennen de locatie goed. Eerder ontwikkelden Zeeuwind en Deltawind hier al succesvol het Windpark Krammer; het grootste burgerinitiatief van Nederland. De energiecoöperaties kunnen daardoor optimaal gebruikmaken van de al bestaande infrastructuur.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.