Levvel rondt financieringsovereenkomst voor Afsluitdijk succesvol af


Het consortium Levvel heeft de financieringsovereenkomst voor het project Afsluitdijk op 29 mei 2018 overeenkomstig planning succesvol afgerond (‘financial close’).

De opdracht voor dit project, waarbij Levvel verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud (DBFM), is 20 april 2018 door Rijkswaterstaat aan Levvel toegekend. Het project vertegenwoordigt een netto contante waarde van 550 miljoen euro.

Levvel is een consortium gevormd door BAM PPP (46%), Van Oord (46%) en Rebel (8%). Samen met joint-venturepartners Aberdeen Standard Investments, APG Group, PGGM en EPICo leveren zij samen het benodigde eigen vermogen. Het vreemd vermogen voor het project wordt verstrekt door de Europese Investeringsbank (EIB), Belfius bank NV/SA, Coöperatieve Rabobank u.a., Dekabank Deutsche Girozentrale, KfW Ipex-bank GMBH en Landesbank Baden-Württemberg. De lening van de EIB wordt daarbij gegarandeerd door het ‘Investeringsplan voor Europa’ van de Juncker-Commissie.

Rebel was tijdens de aanbesteding en het voorbereiden van financial close betrokken als financieel adviseur. Andere adviseurs zijn De Brauw Blackstone Westbroek als juridisch adviseur en BDO LLP als model auditor. Als adviseurs van de banken zijn Nauta Dutilh (juridisch), Atkins (technisch) en AON Global Risk Consulting (verzekeringen) betrokken geweest.

Versterking van de Afsluitdijk

Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt daarvoor innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: ‘Spuien als het kan, pompen als het moet.’ Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Innovatieve karakter

Voor de bouw van de nieuwe pompen en de extra spuicapaciteit blijven de bestaande monumentale Spuisluizen in Den Oever intact en worden zij gerenoveerd. Het innovatieve karakter van het project komt onder meer tot uitdrukking in een hoogwaterkering van vezelversterkte kunststof schuiven in de vismigratierivier. De snelweg A7 wordt veiliger door de verbreding van de vluchtstroken. Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.