Ledverlichting voor veerhaven Texel


Rijkswaterstaat start begin 2019 met het verduurzamen van de openbare verlichting op de veerhaven van Texel.

De openbare verlichting op de veerhaven (terrein en veerbrug) wordt vervangen door ledverlichting. De totale vervanging van de openbare verlichting is naar verwachting eind juni 2019 gereed. Met de ledverlichting in de veerhaven zetten Texel en Rijkswaterstaat opnieuw een stap in de energietransitie.

Voordelen ledverlichting

Ledverlichting is energiezuiniger, gaat langer mee en geeft minder lichtvervuiling dan de huidige verlichting. Daarnaast wordt de verlichting op de veerhaven gedeeltelijk gedimd of gedoofd in de nachtelijke uren om de duisternis in het Waddengebied te versterken. Verder zal de nieuwe verlichting dezelfde kleur licht afgeven als de vernieuwde ledverlichting op het eiland, waardoor de nachtelijke oranje gloed boven de veerhaven tot het verleden behoort.

Energieneutrale openbare verlichting Texel

Sinds 2016 is de openbare verlichting op Texel al omgezet naar ledverlichting. Hiermee was Texel de eerste gemeente in Nederland met energieneutrale openbare verlichting. Tevens past het bij de ambitie van Rijkswaterstaat om het rijkswegennet te verduurzamen en energieneutraal te maken. Bij het ontwerp van de vernieuwde openbare verlichting houdt Rijkswaterstaat dan ook rekening met de uitgangspunten van het gemeentelijke beleid van Texel en de wensen van Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO).

Door een bestuurlijke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Texel, kan het werk worden gedaan binnen een bestaand contract tussen de gemeente Texel en Dynniq. Hierdoor is ook het onderhoud van de verlichting op de veerhaven tot 2031 gewaarborgd.

Hinder tijdens de werkzaamheden

Als gevolg van het werk kan er enige hinder ontstaan. Zo is het mogelijk dat tijdelijk enkele opstelstroken of parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn. Rijkswaterstaat probeert dit in overleg met de gemeente, de aannemer en TESO tot een minimum te beperken. Zodra meer bekend is over de uitvoeringswijze informeert Rijkswaterstaat de gebruikers van de veerhaven.

Terugdringen lichtuitstoot Waddengebied

Door nachtelijke verlichting staat de nachtelijke duisternis in het Waddengebied onder druk. Als eerste plek ter wereld wordt in het Waddengebied gewerkt aan het versterken van de duisternis onder de vlag van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (UNESCO). Dat maakt het natuurgebied qua belevingswaarde nog unieker dan het al was. Rijkswaterstaat is één van de 43 ondertekenaars van een intentieverklaring om de lichtuitstoot in het Waddengebied terug te dringen. De ledverlichting voor de veerhaven is dan ook een mooie stap om de lichtuitstoot te beperken.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.